Sobota, 25 maja 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Komunikat dotyczący zmiany nazwy ulicy I Dywizji Wojska Polskiego


Komunikat dotyczący zmiany nazwy ulicy I Dywizji Wojska Polskiego10.05.2018 r.

W związku z koniecznością zmiany nazwy ulicy z I Dywizji Wojska Polskiego na Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego w Rumi (w myśl ustawy z 1 kwietnia 2016 roku podlega ona dekomunizacji) uprzejmie informujemy, że konieczne jest podjęcie przez mieszkańców określonych działań.

Z sygnałów, docierających do Urzędu Miasta Rumi oraz przedstawicieli Rady Miejskiej Rumi, wynika, iż nie wszyscy mieszkańcy zapoznali się z informacją dotyczącą zmiany nazwy wspomnianej ulicy. Komunikat ten został zamieszczony w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (2018 r. poz. 166 – publikacja uchwały Rady Miejskiej Rumi Nr XLIII/557/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.) w Biuletynie Informacji Publicznej Rumia, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Rumi oraz w lokalnych mediach.

Dlatego uznaliśmy za stosowne ponowne poinformowanie mieszkańców o konieczności podjęcia poniższych działań, związanych z realizacją niniejszej uchwały:

1. Bezpłatnej wymiany dokumentu prawa jazdy oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu (bezpłatnie, ponieważ zmiana nazwy związana była z ustawą o  zakazie propagowania  komunizmu lub innego ustroju totalitarnego),

2. Zgłoszenia zmiany w CEDIG (bezpłatnie dla osób prowadzących działalność gospodarczą) oraz powiadomienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS),

3. Powiadomienia Urzędu Skarbowego oraz pracodawcy.

Podkreślamy, iż podjęcie powyższej uchwały wynikało wyłącznie z realizacji  nałożonego przez ustawodawcę (rząd RP) obowiązku.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń