Poniedziałek, 15 kwietnia 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Konsultacje społeczne -„Strategia Rozwoju Miasta Rumi. Aktualizacja 2017”


Konsultacje społeczne -„Strategia Rozwoju Miasta Rumi. Aktualizacja 2017”24.04.2017 r.

Konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta Rumi dotyczące aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Rumi trwać będą  od  24 kwietnia 2017 r. do 15 maja  2017 r.  Celem konsultacji społecznych jest potrzeba aktualizacji strategii rozwoju miasta Rumi wynikająca z konieczności dopasowania jej do nowych uwarunkowań.   Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w następujących formach:

a) ankiety Ankieta jest ważna, jeżeli została prawidłowo wypełniona i podpisana. Ankieta wysłana  pocztą  elektroniczną na adres: wrm@um.rumia.pl nie musi być własnoręcznie podpisana.

b)zebrania pisemnych opinii

c)spotkań z mieszkańcami. Termin spotkania 8 maja 2017 r. godz. 16.00 w sali nr 100 w Urzędzie Miasta Rumi. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Rumi.

 

Ankieta Strategia Rozwoju Miasta Rumi. Aktualizacja 201

Strategia Rozwoju Miasta

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń