Niedziela, 14 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Koronawirus nie wstrzymał prac nad Mevo


Koronawirus nie wstrzymał prac nad Mevo 14.04.2020 r.


Samorządy Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot zdecydowały o ogłoszeniu dialogu konkurencyjnego dotyczącego roweru metropolitalnego Mevo. W czasie epidemii koronawirusa jest to optymalna formuła, która pozwoli w ciągu kolejnych miesięcy określić formę realizacji projektu i jego koszt dla samorządów.

Już dziś wiadomo, że epidemia wpłynie na budżety gmin należących do OMGGS – będą one znacząco mniejsze niż obecnie. Tym niemniej 14 samorządów Metropolii podjęło decyzję o kontynuacji prac nad projektem. Przyłączeniem do projektu zainteresowane są również Wejherowo, Kosakowo, Kolbudy i Gmina Wiejska Pruszcz Gdański.

Formuła zamówień publicznych, jaką jest dialog konkurencyjny, pozwoli określić, na ile realizacja takiego projektu jak Mevo jest w dalszym ciągu możliwa, zarówno pod względem kosztów, jak i możliwości przedsiębiorców, dotychczas ściśle uzależnionych od międzynarodowych łańcuchów dostaw. Decyzje o rozpoczynaniu kolejnych projektów będą coraz trudniejsze, jednak promocja ruchu rowerowego i transportu zbiorowego zamiast korzystania z samochodów pozostaje dla metropolii priorytetem. Dialog konkurencyjny pozwoli w ciągu kolejnych miesięcy zweryfikować, czy istnieją firmy mogące ten projekt zrealizować, jeżeli tak, to w jakiej formie oraz czy nasze samorządy będzie na niego stać – mówi Michał Glaser, prezes Zarządu OMGGS.

Rozmowy o przyszłości Mevo odbędą się w dwuetapowej procedurze dialogu konkurencyjnego. W pierwszym etapie wykonawcy, w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, składają wnioski o dopuszczenie do udziału w dialogu. Do rozmów mogą zgłosić się firmy, które wykażą m.in. doświadczenie w zarządzaniu systemami współdzielonymi oraz średni przychód netto z ostatnich 3 lat nie mniejszy niż 3 mln zł. Do dalszych rozmów zostanie zakwalifikowanych od trzech do pięciu firm, które otrzymają najwięcej punktów w kryteriach selekcji. Punktowany będzie każdy rok doświadczenia w operowaniu systemami bezobsługowych wypożyczalni pojazdów, posiadanie systemów z rowerami elektrycznymi, a także posiadanie systemu bezstacyjnego z przynajmniej 200 pojazdami wyposażonymi w GPS.

Zgodnie z harmonogramem rozmowy z wybranymi firmami mogą rozpocząć się w połowie maja. Obecnie, w związku z zagrożeniem koronawirusem, niemożliwe są bezpośrednie spotkania. Nie wiemy, ile taki stan jeszcze potrwa, dlatego dopuszczamy możliwość spotkań w formie wideokonferencji – dodaje Michał Glaser.

W trakcie rozmów komisja przetargowa razem z wykonawcami opracuje rozwiązania najlepiej odpowiadające potrzebom oraz wymaganiom użytkowników i samorządów. Stworzenie dokładnego opisu przedmiotu zamówienia będzie możliwe dopiero po ukończeniu dialogu z wykonawcami. Następnie potencjalni operatorzy złożą swoje oferty.

Nowy system ma się składać z co najmniej 4 tys. rowerów, z czego minimum 25% mają stanowić rowery elektryczne, które są już w posiadaniu OMGGS. Większy nacisk ma być położony na relokację rowerów i rozproszenie punktów serwisowych oraz punktów ładowania baterii. Umowa ma zostać podpisana na 4 lata.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć pod tym linkiem.


System roweru metropolitalnego Mevo obejmuje 14 gmin OMGGS, w tym Rumię, a kolejne już zgłaszają chęć dołączenia do projektu. Od 26 marca do 28 października 2019 r. – ponad 160 tys. zarejestrowanych użytkowników wypożyczyło 1224 w pełni elektryczne rowery ponad 2 miliony razy. Mevo było najbardziej popularnym systemem roweru publicznego w kraju. Przez ostatnie miesiące – po wypowiedzeniu umowy nierzetelnemu operatorowi – zespół ds. Mevo, składający się z oficerów rowerowych oraz specjalistów od zamówień publicznych, rozmawiał z potencjalnymi operatorami o przyszłości systemu w trakcie dialogu technicznego. Zebrane informacje i analizy są podstawą do założeń działania roweru metropolitalnego w kolejnych latach. Ważnym elementem tego procesu są opinie mieszkańców Metropolii i użytkowników.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń