Piątek, 02 czerwca 2023
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Lista szkół wraz z kwotą przyznanego wsparcia – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Lista szkół wraz z kwotą przyznanego wsparcia – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwaf22.09.2020 r.

Gmina Miejska Rumia otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania w ramach priorytetu 3. „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych (książek niebędących podręcznikami).

Dotacja została udzielona na realizację zadania w niżej wymienionych szkołach:

  • Szkoła Podstawowa nr 1  im. Józefa Wybickiego w Rumi – w wysokości 12 000 zł
  • Szkoła Podstawowa nr 6  im. Aleksandra Majkowskiego w Rumi – w wysokości 12 000 zł
  • Szkoła Podstawowa nr 7  im. Karola Wojtyły w Rumi – w wysokości 12 000 zł
  • Szkoła Podstawowa nr 8  im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi – w wysokości 12 000 zł
Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń