Czwartek, 18 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Miasto kupiło laptopy dla uczniów i nauczycieli


Miasto kupiło laptopy dla uczniów i nauczycieli14.04.2020 r.


Rumia zdobyła rządowe dofinansowanie w wysokości 100 tysięcy złotych na zakup laptopów dla miejskich szkół. Nabyty w ramach ministerialnego programu sprzęt umożliwi uczniom i nauczycielom realizację zdalnego nauczania podczas epidemii.

Realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji projekt pod nazwą „Zdalna Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na terenie Polski stanu epidemii. Tymczasowe zamknięcie placówek oświatowych wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławkach zasiadają przed monitorami domowych komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

W Rumi większość nauczycieli pracuje zdalnie, na prywatnych komputerach, a w poszczególnych przypadkach szkoły wypożyczyły im niezbędny sprzęt. Nauczyciele przekazują uczniom oraz ich rodzicom materiały za pośrednictwem usług takich jak Google Drive czy Google Class Room, e-dziennika, popularnych komunikatorów oraz platform polecanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W niektórych przypadkach realizacja zdalnej edukacji okazała się jednak utrudniona lub nawet niemożliwa. Najczęstsze powody to brak dostępu do internetu, niski transfer oraz niewystarczająca liczba komputerów – przeważnie problem dotyczy rodzin wielodzietnych oraz domów, w których rodzice pracują zdalnie. W takich sytuacjach nauczyciele ustalają inne formy kontaktu. W indywidualnych przypadkach materiały dostarczane są w formie papierowej, a uczniowie realizują zadania w dogodnym terminie.

Chcąc jednak zapewnić uczniom i nauczycielom niezbędny sprzęt, Rumia złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach ogłoszonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa programu „Zdalna Szkoła”. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany, a to oznacza, że miasto otrzymało 100 tysięcy złotych na zakup 32 laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem i osprzętem. Komputery zostały użyczone uczniom, a po pandemii trafią do miejskich szkół w celu utworzenia pracowni informatycznych.

Pod koniec maja Rumia wystąpiła również z wnioskiem o dofinansowanie w ramach drugiego konkursu organizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, projektu grantowego „#Zdalnaszkoła+” w zakresie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 114 373,40 zł, za które zakupiono 36 laptopów wraz z oprogramowaniem i osprzętem. W pierwszej kolejności, zgodnie z założeniami regulaminu projektu, komputery zostały przekazane rodzinom wielodzietnym wychowującym co najmniej trójkę dzieci. Umożliwiło to dzieciom z tych rodzin realizację lekcji zdalnych. Po zakończeniu pandemii komputery zakupione w ramach programu „Zdalna szkoła+” także zasilą pracownie informatyczne w rumskich szkołach.


Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń