Piątek, 23 lutego 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Miasto zakupiło mieszkania dla seniorów i niepełnosprawnej młodzieży


Miasto zakupiło mieszkania dla seniorów i niepełnosprawnej młodzieży28.12.2022 r.

Osiedle, na którym zostały zakupione mieszkania chronione

Urząd Miasta Rumi, dzięki zdobyciu wysokiego dofinansowania, zakupił przy ulicy Jeziornej dwa wykończone pod klucz mieszkania chronione, w których zamieszka łącznie 7 osób z niepełnosprawnościami. Lokale zostały wyposażone w zabudowy, meble, urządzenia i niezbędne do codziennego funkcjonowania sprzęty.

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu. Pierwsi lokatorzy zostaną wytypowani podczas rekrutacji realizowanej do połowy roku 2023.

Jedno z zakupionych mieszkań będzie pełnić funkcję treningową. Pełnoletnia niepełnosprawna młodzież opuszczająca rumskie placówki opiekuńczo-wychowawcze właśnie w tym lokalu ma pod okiem pracowników socjalnych przygotowywać się do samodzielnego życia.

Drugie mieszkanie zostało zakupione z myślą o niepełnosprawnych seniorach wymagających opieki bądź wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Tym samym beneficjenci nie będą zmuszeni korzystać np. z domów opieki.

W grudniu 2022 roku urząd miasta zakupił w ramach rządowego programu „Za życiem” dwa lokale mieszkalne, które zostaną przeznaczone na mieszkania chronione. W najbliższych miesiącach zostanie zaprojektowana odpowiednia uchwała rady miejskiej, dzięki której jedno z tych mieszkań będzie pełnić funkcję treningową. Pełnoletnia niepełnosprawna młodzież opuszczająca rumskie placówki opiekuńczo- wychowawcze właśnie w tym lokalu ma pod okiem trenerów socjalnych przygotowywać się do samodzielnego życia. Drugie mieszkanie zostało zakupione z myślą o niepełnosprawnych seniorach wymagających opieki bądź wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Lokal pozwoli na prowadzenie różnego rodzaju terapii, warsztatów, integracji. Mieszkanie znajdzie się pod opieką koordynatora, który pomoże seniorom w najtrudniejszych czynnościach. Dzięki takiemu wsparciu możliwe będzie pozostanie w Rumi, a nie kierowanie seniorów do domów pomocy społecznej. Pierwsi lokatorzy zostaną wytypowani podczas rekrutacji realizowanej do połowy roku 2023 – informuje Gabriela Konarzewska, dyrektor MOPS-u w Rumi.

Łączna wartość zadania to ponad 1,3 mln zł. Miastu udało się zdobyć na ten cel dofinansowanie w wysokości prawie 1,1 mln zł.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń