Sobota, 11 Lipiec 2020

Miliony na termomodernizację trafią do Rumi!


08.06.2017 r.


Burmistrz Miasta Rumi Michał Pasieczny podpisał 5 czerwca umowę na kolejne dofinansowanie unijne dla miasta. Dzięki kwocie blisko 5 000 000 złotych zmodernizowane zostaną 3 budynki w Rumi

Przedmiotem projektu będzie głęboka termomodernizacja 3 obiektów użyteczności publicznej:

1)         Szkoły Podstawowej nr 10

2)         Szkoły Podstawowej nr 9

3)         Budynku Zarządu Cmentarza Komunalnego

W ramach modernizacji energetycznej przewiduje się między innymi  modernizację energetyczną budynków z uwzględnieniem potrzeby monitorowania i zarządzania energią, wraz z możliwością wykorzystania instalacji OZE. Ponadto planuje się wymianę okien, docieplenie dachów oraz ścian budynków, wymianę źródeł ciepła w tym: wymianę węzła cieplnego (w budynku SP NR 9), montaż pomp ciepła i zastosowania indywidualnego pomiaru zużycia ciepła oraz wykonanie stosownej instalacji.  Działania objęte projektem mają przyczynić się do zmniejszenie zużycia energii w budynkach oraz poprawić ich efektywność energetyczną.

„To bardzo ważne inwestycje, szczególnie dla placówek oświatowych. Pozwoli to na zdobywanie wiedzy przez uczniów w bardziej komfortowych warunkach, a także na wydatne oszczędności na rachunkach za prąd. Bardzo cieszy też kwota dofinansowania, która pokrywa lwią część kosztów projektu.” – mówi Zastępca Burmistrza Miasta Piotr Wittbrodt.

Projekt pn. „Termomodernizacja szkoły podstawowej nr 9 i nr 10 oraz budynku Cmentarza Komunalnego w Rumi” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Umowa nr: RPPM.10.01.01-22-0001/17-00)

 

 

Kalendarz wydarzeń