Poniedziałek, 26 lutego 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Miliony na termomodernizację trafią do Rumi!


Miliony na termomodernizację trafią do Rumi!08.06.2017 r.


Burmistrz Miasta Rumi Michał Pasieczny podpisał 5 czerwca umowę na kolejne dofinansowanie unijne dla miasta. Dzięki kwocie blisko 5 000 000 złotych zmodernizowane zostaną 3 budynki w Rumi

Przedmiotem projektu będzie głęboka termomodernizacja 3 obiektów użyteczności publicznej:

1)         Szkoły Podstawowej nr 10

2)         Szkoły Podstawowej nr 9

3)         Budynku Zarządu Cmentarza Komunalnego

W ramach modernizacji energetycznej przewiduje się między innymi  modernizację energetyczną budynków z uwzględnieniem potrzeby monitorowania i zarządzania energią, wraz z możliwością wykorzystania instalacji OZE. Ponadto planuje się wymianę okien, docieplenie dachów oraz ścian budynków, wymianę źródeł ciepła w tym: wymianę węzła cieplnego (w budynku SP NR 9), montaż pomp ciepła i zastosowania indywidualnego pomiaru zużycia ciepła oraz wykonanie stosownej instalacji.  Działania objęte projektem mają przyczynić się do zmniejszenie zużycia energii w budynkach oraz poprawić ich efektywność energetyczną.

„To bardzo ważne inwestycje, szczególnie dla placówek oświatowych. Pozwoli to na zdobywanie wiedzy przez uczniów w bardziej komfortowych warunkach, a także na wydatne oszczędności na rachunkach za prąd. Bardzo cieszy też kwota dofinansowania, która pokrywa lwią część kosztów projektu.” – mówi Zastępca Burmistrza Miasta Piotr Wittbrodt.

Projekt pn. „Termomodernizacja szkoły podstawowej nr 9 i nr 10 oraz budynku Cmentarza Komunalnego w Rumi” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Umowa nr: RPPM.10.01.01-22-0001/17-00)

 

 

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń