Niedziela, 26 marca 2023
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Można zgłaszać kandydatów do nagrody literackiej „Wiatr od Morza”


Można zgłaszać kandydatów do nagrody literackiej „Wiatr od Morza”f06.03.2023 r.

Można zgłaszać kandydatów do nagrody literackiej „Wiatr od Morza”

To już szósty raz, kiedy samorząd województwa pomorskiego organizuje jeden z najważniejszych konkursów literackich w kraju. Zgłoszenia kandydatów mogą płynąć od rozmaitych instytucji, takich jak: wydawnictwa, stowarzyszenia literackie, instytucje kultury, redakcje czasopism literackich, wyższe uczelnie humanistyczne, biblioteki i media. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 31 marca.

Pomorską Nagrodę Literacką „Wiatr od morza” przyznaje się autorom zamieszkałym i tworzącym na Pomorzu bądź autorom dzieł w istotny sposób związanych z tematyką pomorską za całokształt twórczości lub pracy na rzecz literatury i czytelnictwa w roku poprzedzającym jej wręczenie.

Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach:

  • Literacka Książka Roku – oceniane będą utwory wydane w 2022 roku, należące do szeroko rozumianej literatury pięknej: poezja, proza, reportaż literacki, esej, monografia, rozprawa krytyczno-literacka o wysokich wartościach estetycznych, a także scenariusz, utwór dramatyczny.
  • Pomorska Książka Roku – oceniane będą publikacje związane tematycznie z Pomorzem, zarówno literackie, jak i pochodzące z innych dziedzin piśmiennictwa, w tym: opracowania historyczne, monografie, biografie, studia regionalne, przewodniki, albumy, rozprawy naukowe.
  • Całokształt pracy literackiej – oceniany będzie dorobek pracy twórczej: jego wartość intelektualna, artystyczna, oddziaływanie krajowe, znaczenie dla regionu, dokonania w dziedzinach pozaliterackich: edukacji, życiu kulturalnym i społecznym oraz popularyzacji literatury, książki i czytelnictwa.

Zgłoszenia w formie pisemnej z uzasadnieniem oraz z załączonym egzemplarzem zgłaszanej książki należy przesyłać na adres: Biuro Pomorskiej Nagrody Literackiej Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku, Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdańsk

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 508 327 320 i w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku. Sekretarz Pomorskiej Nagrody Literackiej „Wiatr od morza”: Barbara Blacharska e-mail: barbara_blacharska@wbpg.org.pl

Link do regulaminu nagrody.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń