Sobota, 02 lipca 2022
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Nadano tysiąc numerów PESEL obywatelom Ukrainy


Nadano tysiąc numerów PESEL obywatelom Ukrainyf28.04.2022 r.

Nadano tysiąc numerów PESEL obywatelom Ukrainy

Pobyt obywateli Ukrainy, którzy po 24 lutego wjechali legalnie na terytorium Polski i deklarują zamiar pozostania, uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy (licząc od 24 lutego). Jeżeli wjazd nie został zarejestrowany podczas kontroli granicznej, pobyt będzie rejestrowany dopiero po złożeniu wniosku o nadanie numeru PESEL. Formularz musi zostać złożony w ciągu maksymalnie 90 dni od przyjazdu.

Wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa składa się osobiście, na piśmie opatrzonym własnoręcznym podpisem, wypełnionym w alfabecie łacińskim. W imieniu małoletniego wniosek składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Wraz z nadaniem numeru PESEL obywatele Ukrainy mogą założyć profil zaufany.

Rejestracji pobytu i nadania numeru PESEL można dokonać w Urzędzie Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7, po osobistej lub telefonicznej rezerwacji terminu pod numerem telefonu 58 679 65 77. Czas oczekiwania na wizytę wynosi około 10 dni, realizowane na miejscu czynności administracyjne zajmują mniej więcej 30 minut.

Do tej pory w Rumi nadano około tysiąca numerów PESEL ukraińskim uchodźcom. Związane z tym czynności administracyjne nie wydłużyły czasu oczekiwania przez polskich obywateli na załatwienie formalności z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych – prace te są realizowane przy odrębnych stanowiskach.

Kalendarz wydarzeń