Środa, 21 lutego 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Najlepsi ósmoklasiści otrzymali nagrody burmistrza


Najlepsi ósmoklasiści otrzymali nagrody burmistrza23.06.2021 r.


Dziewięcioro tegorocznych absolwentów rumskich szkół podstawowych, którzy mogą się pochwalić najwyższą średnią ocen i dodatkowymi osiągnięciami, zostało uhonorowanych nagrodami burmistrza.

Uroczystość wręczenia wyróżnień dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 odbyła się w 22 czerwca w Miejskim Domu Kultury w Rumi. Ósmoklasistom towarzyszyli rodzice oraz nauczyciele, wychowawcy i dyrektorzy. Nagrody rzeczowe i dyplomy wręczali laureatom wiceburmistrz Piotr Wittbrodt oraz przewodniczący rady miejskiej Krzysztof Woźniak.

Tej wspaniałej młodzieży nie można odmówić wielu cech, takich jak: systematyczność, pracowitość, zaangażowanie czy wysoka kultura osobista. Do tego dochodzi aktywne uczestnictwo w życiu szkoły, wszechstronne zainteresowania, rozmaite talenty – wymienia Piotr Wittbrodt. – Nie pozostaje nic innego, jak tylko obserwować, w jakim kierunku nasi absolwenci pójdą, jakie kariery zrobią. Jestem przekonany, że rodzice, nauczyciele i wychowawcy naszych absolwentów są, i jeszcze nie raz będą, z nich ogromnie dumni – dodał wiceburmistrz.

Sylwetki nagrodzonych:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Wybickiego: Aurelia Skowrońska

Aurelia na koniec ósmej klasy uzyskała średnią ocen 6,00 z ośmiu głównych przedmiotów (język polski, matematyka, języki obce, fizyka, geografia, biologia, chemia) oraz zachowanie wzorowe. Jest osobą o pogodnym uosobieniu, gotową do niesienia pomocy. Aktywnie działała na rzecz szkoły i środowiska. Przez dwa lata była przewodniczącą samorządu uczniowskiego. Ponadto Aurelia może się pochwalić zdolnościami plastycznymi i tanecznymi.  

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Aleksandra Majkowskiego: Szymon Detlaf  

Szymon od IV klasy uzyskiwał za każdym razem średnią ocen powyżej 5,00 oraz zachowanie wzorowe. Jest osobą skromną i koleżeńską. Nigdy nie odmówił rówieśnikom pomocy w zrozumieniu przerabianego materiału. Szymon uczestniczył w licznych konkursach o zasięgu powiatowym, reprezentując szkołę w turniejach matematyczno-fizycznych, informatycznych oraz turystyczno-krajoznawczych. Przez ostatnie 4 lata brał udział w warsztatach aktorskich.

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Karola Wojtyły w Rumi: Aneta Prawdzik

Aneta na koniec ósmej klasy uzyskała średnią ocen 5,17 oraz zachowanie wzorowe. Jest osobą koleżeńską oraz zaangażowaną w pomoc potrzebującym. Aktywnie uczestniczyła w życiu szkoły, reprezentując ją na zewnątrz poprzez udział w rajdach, konkursach i akcjach charytatywnych. Aneta wchodziła również w skład pocztu sztandarowego Siódemki.

Szkoła Podstawowa nr 8 im. ks. Stanisława Ormińskiego: Jan Adach

Jan na koniec ósmej klasy uzyskał średnią ocen 5,5 oraz zachowanie wzorowe. Jest osobą zaradną i samodzielną, co przekłada się na liczne sukcesy. Jego najważniejszym osiągnięciem jest tytuł laureata wojewódzkiego konkursu języka angielskiego dla klas IV-VIII szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020. Jan traktuje innych z szacunkiem, jest tolerancyjny i bardzo świadomy swojej drogi edukacyjnej.     

Szkoła Podstawowa nr 9 im. kpt. Karola Olgierda Borchardta: Mateusz Byzdra

Mateusz na koniec ósmej klasy uzyskał średnią ocen 6,0 oraz zachowanie wzorowe. Jest laureatem wojewódzkiego konkursu fizycznego i chemicznego oraz zdobył pełną liczbę punktów w wojewódzkim konkursie matematycznym. Uzyskał również tytuł laureata w XVI Olimpiadzie Matematycznej Juniorów o zasięgu krajowym. Mateusz jest osobą o wysokiej kulturze osobistej, zaangażowaną w pomoc potrzebującym.

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Brzechwy: Marta Chmielecka

Marta na koniec ósmej klasy uzyskała średnią ocen 6,0 oraz zachowanie wzorowe. W ostatnich dwóch latach szkolnych była finalistką konkursów o zasięgu wojewódzkim, gdzie wykazała się wiedzą czytelniczą oraz z języków: polskiego i angielskiego. Marta bardzo poważnie traktuje obowiązki szkolne. Cechuje ją wysoka kultura osobista, chęć doskonalenia się w wielu dziedzinach, poszukiwanie wyzwań i sprawdzanie swoich możliwości w nowych sytuacjach.

Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek: Klaudia Grzyb

W roku szkolnym 2020/2021 Klaudia uzyskała średnią ocen 6,0 i zachowanie wzorowe. Jest sumienna, bardzo pracowita, pogodna i koleżeńska. Aktywnie uczestniczyła w życiu szkoły oraz angażowała się do pracy na rzecz środowiska. Wielokrotnie godnie reprezentowała szkołę w poczcie sztandarowym.

Podstawowa Ekologiczna Szkoła Społeczna: Kajetan Tatara

Kajetan przez wszystkie lata nauki szkolnej uzyskiwał najlepsze wyniki w klasie – zarówno z przedmiotów ścisłych, jak i humanistycznych. Jest laureatem wojewódzkich konkursów z języka angielskiego i fizyki, a także finalistą wojewódzkich konkursów z języka polskiego i matematyki. Interesuje się teatrem, literaturą  beletrystyczną i plastyką. Jest osobą o bogatej wyobraźni, co pozwala mu szukać niestereotypowych rozwiązań zagadnień naukowych.

Salezjańska Szkoła Podstawowa: Antoni Czapliński   

Antoni na koniec ósmej klasy uzyskał średnią ocen 5,7 oraz zachowanie wzorowe. Jest laureatem wojewódzkiego konkursu biologicznego i plastycznego oraz finalistą wojewódzkiego konkursu matematycznego. Jest osobą o bardzo wysokiej kulturze osobistej, cechuje go uczynność i koleżeńskość. Aktywnie uczestniczył w życiu szkoły.


Ściągnij galerię
Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń