Środa, 29 maja 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Nauczyciele stworzyli stowarzyszenie, by wspierać dzieci i rodziców


Nauczyciele stworzyli stowarzyszenie, by wspierać dzieci i rodziców10.07.2021 r.

Zajęcia prowadzone przez Stowarzyszenie

Pół roku temu w Rumi powstało Stowarzyszenie Ludzi Innowacyjnych „Chcę. Umiem. Pomagam”. Tworzy je grupa pasjonatów, głównie pracownicy szkół i przedszkoli. Jak mówią, chcą się przyczynić do rozwoju miejskiej społeczności, a w szczególności dzieci i młodzieży. Już dziś mogą się pochwalić pewnymi sukcesami na tym polu.

Na podstawie naszych doświadczeń z codziennej pracy oraz ewaluacji podjętych przez nas działań narodził się pomysł utworzenia stowarzyszenia. Czas pandemii, a właściwie związana z nim izolacja społeczna, przyspieszyła realizację tego pomysłu. Pierwsze kroki zostały podjęte już na przełomie marca i kwietnia ubiegłego roku. Niestety był to trudny okres i formalnie zostaliśmy zarejestrowani dopiero 22 grudnia 2020 roku – opowiada Agnieszka Erdmann, prezes Stowarzyszenia Ludzi Innowacyjnych „Chcę. Umiem. Pomagam”. – Nazwa wywodzi się z nas samych, naszych pasji, doświadczeń, emocji oraz sukcesów, jakie odnosimy w życiu zawodowym. Jesteśmy grupą osób, które angażują się w życie społeczne Rumi i chcą się dzielić swoją pasją oraz miłością do dzieci.

Stowarzyszenie prowadzi różnorodną działalność skierowaną do najmłodszych oraz ich rodziców. Są to m.in. przesiewowe badania psychologiczne, terapeutyczne zajęcia grupowe i indywidualne, sensoplastyka, treningi umiejętności, zajęcia korekcyjne z elementami baletu, programowanie i kodowanie dla najmłodszych czy też zajęcia ogólnorozwojowe z elementami piłki nożnej. Tym samym społecznicy przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju dzieci i młodzieży, a także aktywizacji oraz integracji obywateli.

Aktywność Stowarzyszenia została ukierunkowana na pracę z dziećmi w wieku przedszkolnym, z naciskiem na wszelkiego rodzaju kompleksowe działania rozwijające kompetencje kluczowe. Chcemy przede wszystkim likwidować bariery i niedoskonałości, które często blokują możliwość wykorzystania talentu i możliwości intelektualnych dzieci. W ten sposób możemy zwiększyć ich wiedzę i budować umiejętności przydatne w codziennym funkcjonowaniu. Musimy wykorzystywać potencjał najmłodszych, aby mogli w przyszłości odnieść sukces – podkreśla Agnieszka Erdmann.

Zdaniem przedstawicieli Stowarzyszenia, obecnie marginalizuje się czas nauki w przedszkolu, mimo że jest to fundament przyszłego społeczeństwa. Dziecko w tym wieku kształtuje własne poczucie wartości, tożsamości i otwartości na wiedzę. Jeśli ma problem, na przykład z emocjami czy umiejętnościami szkolnymi – takimi jak: czytanie, pisanie, liczenie oraz zapamiętywanie – nigdy nie będzie mogło w pełni wykorzystać swojego potencjału intelektualnego. Dlatego też społecznicy chcą się skupić na zwiększaniu dostępności pomocy psychologiczno-pedagogicznej, działaniach profilaktycznych, a także większym udziale dzieci w zajęciach terapeutyczno-rozwojowych oraz wyrównujących braki i kompetencje emocjonalnospołeczne.

Nie bez znaczenia w kontekście funkcjonowania Stowarzyszenia jest również pandemia COVID-19, która poprzez izolację społeczną pogłębiła trudności w relacjach międzyludzkich i komunikacji. Większość dzieci zaczęła przejawiać symptomy depresji oraz uzależnienia od mass mediów, komputera czy telefonu. Zajęcia musiały więc zostać dostosowane do zagrożeń wynikających z pandemii.

W obecnych „elektronicznych” czasach bardzo ważne jest dbanie o odpowiedni rozwój dzieci w różnych aspektach życia: społecznym, mentalnym, sportowym czy językowym. Zajęcia realizowane w ramach naszego Stowarzyszenia pozwalają na rozwój w każdej z tych dziedzin, a wszystko w formie zabawy. W końcu najlepsza nauka to taka, podczas której się dobrze bawimy. Natomiast najlepsza zabawa to ta, która ma drugie dno, z której możemy wyciągnąć jakąś lekcję – mówi Przemek Pek, członek Stowarzyszenia oraz prowadzący zajęcia ogólnorozwojowe ScoutLife.

Zajęcia opiekuńcze, wychowawcze, edukacyjne, terapeutyczne oraz sportowe mogą być dużym wsparciem dla rodzin w procesie wychowania i opieki. Ponadto służą rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień dzieci w wieku przedszkolnym, a przede wszystkim zapobieganiu wykluczeniu społecznemu oraz demoralizacji – dodaje prezes Stowarzyszenia.

Prowadzona przez społeczników działalność przyczynia się do wyrównania szans dla dzieci o niższym statusie materialnym. Mają one dostęp do szerokiej gamy zajęć wykraczających ponad podstawę programową, a ich rodziny nie ponoszą z tego tytułu żadnych kosztów.

Z naszych działań tak naprawdę korzystają także rodzice tych dzieci, przedszkola oraz szkoły, którym zapewniamy dodatkowe zajęcia prowadzone przez wykwalifikowane osoby. W ten sposób tworzą się też nowe miejsca pracy właśnie dla ludzi prowadzących te zajęcia – dodaje Przemek Pek.

Prężne funkcjonowanie Stowarzyszenia nie byłoby jednak możliwe bez zaangażowania, pracy i poświęceń jego członków oraz wolontariuszy. Spore znaczenie ma także wsparcie finansowe, które płynie od spółki Euro Styl. Gdański deweloper opłaca kompleksowe i wieloaspektowe zajęcia pozalekcyjne, umożliwiając dzieciom z Rumi rozwój zainteresowań i uzdolnień. Ta współpraca powoduje, że władze Stowarzyszenia z nadzieją patrzą w przyszłość.

Planujemy jeszcze bardzo dużo działań, nastawiamy się również na prowadzenie wielu akcji proekologicznych. W wakacje ruszamy z nowym projektem – półkoloniami letnimi dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Tematem przewodnim będą: komunikacja, relacje i emocje. Dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami, dlatego serdecznie zapraszamy do udziału. Program jest oparty na pobudzeniu aktywności fizycznej i psychicznej, skutkiem ubocznym jest dobra zabawa i świetny humor – żartuje Agnieszka Erdmann, prezes Stowarzyszenia Ludzi Innowacyjnych „Chcę. Umiem. Pomagam”. – Przy tej okazji chcę też podziękować sponsorowi, dzieciom oraz ich rodzicom za zaufanie i wsparcie naszych działań. Jestem wdzięczna wszystkim osobom, które w nas wierzą i pomagają nam na każdym etapie – podsumowuje.

Zajęcia prowadzone przez Stowarzyszenie


Opinie na temat Stowarzyszenia:

Dzięki podjętej współpracy ze Stowarzyszeniem wszystkie dzieci są zachęcane do realizacji wielu ciekawych form aktywności: tanecznej, sportowej, artystycznej. Prowadzone są także zajęcia rozwijające kompetencje językowe, społeczne, umiejętność współpracy – jako bardzo ważne podstawy służące przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki w szkole. Jako rodzic bardzo się cieszę, że moja córka może rozwijać swoje talenty oraz umiejętności szkolne w otoczeniu przedszkola, w atmosferze bezpieczeństwa i twórczej zabawy – przyznaje Agnieszka Patuszyńska, rodzic dziecka uczęszczającego do Przedszkola nr 1 „Słoneczna Jedynka”.

Stowarzyszenie działa w naszym przedszkolu od marca. Pomimo tak krótkiego czasu widzę dużą zmianę w ofercie edukacyjnej placówki. Mój syn bardzo lubi zajęcia sportowe – piłkę nożną. Bardzo cenię sobie propozycję wszystkich zajęć, a w szczególności dodatkowe spotkania rozwijające język angielski – mówi Katarzyna Majewska, rodzic dziecka uczęszczającego do Przedszkola nr 1 „Słoneczna Jedynka”.

Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w ramach Stowarzyszenia. Różnorodność warsztatów sprawia, że maluchy poszerzają wiedzę i umiejętności, które są przydatne w codziennym życiu. Zajęcia wspierają indywidualny rozwój dziecka, w zależności od jego predyspozycji. Rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola nie ponoszą żadnych kosztów za udział dzieci w tych zajęciach, a maluchy czerpią z nich prawdziwą radość – zauważa Elżbieta Mysior, przewodnicząca rady rodziców w Przedszkolu nr 2 „Bajka”.

Jestem bardzo zadowolona, pracując w Stowarzyszeniu Ludzi Innowacyjnych. Dzięki oferowanym szkoleniom poszerzyłam swoją wiedzę i ciągle zdobywam nowe doświadczenia. W mojej placówce rozwinęła się oferta zajęć dodatkowych dla dzieci, w związku z czym rodzice wyrażają zadowolenie, a dzieci korzystają z różnych form aktywności. My, jako opiekunowie, chętnie współpracujemy ze sobą, aby kompleksowo wspierać maluchy w ich rozwoju i pielęgnowaniu talentów – podkreśla Gracja Grubecka, pracownik Stowarzyszenia.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń