Niedziela, 14 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

NB Tricity nie będzie już zarządzał Mevo – umowa została rozwiązana


NB Tricity nie będzie już zarządzał Mevo – umowa została rozwiązana28.10.2019 r.


Zarząd Obszaru Metropolitalnego zdecydował o rozwiązaniu umowy z NB Tricity na zarządzanie Rowerem Metropolitalnym Mevo. W ocenie zarządu, popartej analizą prawną i ekonomiczną, jest to jedyna szansa na uratowanie idei roweru metropolitalnego dla mieszkańców, a także ochronę środków publicznych przeznaczonych na finansowanie tego projektu.

Treść oświadczenia:

Zarząd Obszaru dawał NB Tricity sp. z o.o. wiele szans i wyznaczał liczne dodatkowe terminy, na wykonanie warunków umowy tj. dostarczenie kolejnych transz rowerów oraz zapewnienie poprawnego działania systemu. Kolejne przedłużone terminy, wskazywane i obiecywane przez spółkę, nie zostały jednak dotrzymane.

W ocenie Zarządu OMGGS dalsza współpraca z nierzetelnym kontrahentem nie rodzi nadziei na poprawę. Decyzja o odstąpieniu od umowy powoli natomiast uruchomić gwarancję bankową, jaką zabezpieczony jest kontrakt i odzyskać część zainwestowanych pieniędzy.

Niedotrzymywanie kolejnych terminów dostaw rowerów, niedotrzymywanie parametrów obsługi systemu, nieustanne usterki, częsty brak dostępności rowerów i inne problemy – nie dają nadziei na to, że spółka będzie w stanie kontynuować projekt, zwłaszcza wobec planowanego wzrostu liczby rowerów. Dalsze czekanie na rozwój wydarzeń w spółce NB Tricity byłoby zbyt dużym ryzykiem dla publicznych pieniędzy. Odstąpienie od części umowy w tej chwili pozwala zachować publiczne środki przeznaczone na funkcjonowanie roweru.

Oferowaliśmy, wręcz nalegaliśmy, na wspólne, aktywne poszukiwanie rozwiązań pozwalających na kontynuowanie projektu z NB Tricity. Nie przyniosło to spodziewanych rezultatów. W zamian otrzymaliśmy żądanie poparcia do 25 października Układu Restrukturyzacyjnego, który był nieakceptowalny z prawnego i ekonomicznego punktu widzenia.

Do tej pory OMGGS zapłaciła spółce NB Tricity 9,76 mln zł. Wartość stacji rowerowych to ok. 3,9 mln zł, rowerów – ok. 3,6 mln zł, a systemu IT – ok. 650 tys.

Wystąpiliśmy też do banku obsługującego NB Tricity o przelanie na nasze konto ponad 4 mln zł gwarancji bankowej. Dzisiejszą decyzją ochraniamy więc publiczne środki.

Co z niewykorzystanymi abonentami i podwykonawcami? Co ze środkami UE?

Oczekujemy, że NB Tricity zwróci użytkownikom wpłacone i niewykorzystane do tej pory środki z abonamentów. Pragniemy zapewnić, że pieniądze te nie przepadną.

Podwykonawcom oferujemy pomoc prawną w odzyskaniu ich należności.

Nie ma żadnego zagrożenia dla pieniędzy unijnych, z uwagi na przesunięcie tych środków na inne cele związane z rozwojem węzłów transportowych w Obszarze Metropolitalnym. Gminy będą mogły przekazać zaoszczędzone dzięki temu środki własne na działanie systemu roweru publicznego, nad czym będziemy pilnie pracować.

Co dalej z MEVO?

Zarząd OMGGS jest zdeterminowany,  aby mieszkańcy metropolii mogli korzystać z dużej i sprawnej floty rowerów publicznych. Dlatego też opracowywane są scenariusze działania, mające na celu:

1. Kontynuację użytkowania i obsługi 1224 rowerów. Będziemy dążyć do tego, aby możliwie najszybciej udostępnić pojazdy i aplikację mieszkańcom. Należy się jednak liczyć, że przez pewien czas rowery nie będą dostępne. Potrzebne są nowe rozwiązania formalne i techniczne umożliwiające powrót funkcjonalności systemu.

2. Będziemy także pracować nad tym, aby – zgodnie z pierwotnymi założeniami – poszerzać system w przyszłości. Należy pamiętać, że system to nie tylko rowery, stacje i aplikacja, ale także działania operacyjne – przede wszystkim naprawy i relokacja rowerów. Z pewnością trzeba będzie wyłonić nowego operatora. Dziś priorytetem jest zabezpiecznie tych zasobów, które Obszar Metropolitalny już nabył, i zabezpieczenie dotąd niewydatkowanych, ale przeznaczonych na Mevo środków pochodzących z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Mieszkańcy będą informowani na bieżąco o proponowanych i przyjętych rozwiązaniach.

Mamy świadomość, że dzisiejsza decyzja może stanowić powód do wielkiego rozczarowania tysięcy użytkowników i fanów Mevo. Jako mieszkańcy Pomorza i użytkownicy systemu także odczuwamy rozczarowanie. Jako osoby odpowiedzialne za publiczny majątek nie mogliśmy jednak podjąć innej decyzji. Dołożymy wszelkich starań, aby wkrótce ulice obszaru metropolitalnego znowu zapełniły się rowerami.

Zawieszenie działania systemu Mevo – najważniejsze informacje dla użytkowników

1. Dlaczego odstępujemy od umowy?

Jest to jedyne wyjście, by uratować ideę roweru metropolitalnego dla mieszkańców, a także ochronić środki publiczne przeznaczonych na finansowanie tego projektu. Projekt zostaje zawieszony do czasu uporządkowania sytuacji prawnej. Rowery zostaną zabezpieczone – czasowo nie będzie można z nich korzystać. Będziemy pracować nad nowymi rozwiązaniami, aby móc nadal udostępniać mieszkańcom Rower Metropolitalny. Jesteśmy zdeterminowani, aby projekt taki istniał i rozwijał się. Rozpoczyna się zabezpieczenie rowerów, przekazanie aplikacji do OMGGS. OMGGS przygotuje także audyt pojazdów i aplikacji.

2. Czy będzie można korzystać z rowerów Mevo?

Niestety nie, jednoślady zostaną zabezpieczone i sprawdzone. Pracujemy nad rozwiązaniami, które pozwolą wrócić do systemu roweru publicznego. Będziemy informować o kolejnych decyzjach. Właścicielem rowerów, które teraz znajdują się na naszych ulicach, jest obszar metropolitalny OMGGS.

3. Co z abonamentami?

Pieniądze na korzystanie z Mevo były wpłacane przez użytkowników na konto Nextbike Tricity, na podstawie umowy z tą firmą. Wkrótce udostępnimy na stronach gmin i OMGGS wzory odstąpienia od umowy i wezwań do zapłaty. Dla samorządów priorytetem jest jednak odzyskanie środków przez użytkowników Mevo, dlatego będziemy szukać rozwiązań, aby mieszkańcy, którzy wpłacili środki na abonamenty i nie wykorzystali ich, odzyskali swoje pieniądze.

4. Podwykonawcy – co dalej?

Wiemy, że odstąpienie od umowy na system Mevo to też wyzwania dla firm – jesteśmy w kontakcie z podwykonawcami spółki, będziemy z nimi współpracować, bo oni znają system i nasze rowery. Oferujemy wsparcie prawne kontrahentom Nextbike, pomożemy w sporze prawnym.

5. Co dalej z rowerem publicznym?

Szukamy rozwiązań, nie chcemy dziś przesądzać, jak to będzie wyglądać od strony formalnej. Na pewno chcemy, aby jak najszybciej oddać rower publiczny mieszkańcom metropolii, ponieważ jest to projekt przez nich bardzo oczekiwany. Przez ostatnie miesiące mieszkańcy OMGGS pokazali, jak bardzo potrzebują roweru, dlatego zależy nam na kontynuowaniu projektu. Aktualnie trwa poszukiwanie najlepszych rozwiązań, aby uruchomić system i żeby rowery znów pojawiły się na ulicach miast i gmin. O wszystkich nowych krokach będziemy informować na bieżąco

6. Dlaczego czekano z decyzjami do momentu, gdy cały system jest praktycznie gotowy, a nie rozwiązano umowy po zaistnieniu pierwszych przesłanek?

Rower Metropolitalny jest kluczowym projektem dla metropolii. Zarząd OMGGS, mając świadomość oczekiwań ze strony mieszkańców, a także popularności systemu, oferował wsparcie firmie Nextbike tak długo, jak istniała realna szansa na wdrożenie II etapu i osiągnięcie wymaganych parametrów obsługi systemu, bez zagrożenia bezpieczeństwa wydatkowania publicznych pieniędzy. W momencie, w którym to zagrożenie stało się realne, a działania spółki nie rokują nadziei. Zarząd podjął jedyną możliwą decyzję.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń