Poniedziałek, 15 kwietnia 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie w 2024 roku


Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie w 2024 roku11.01.2024 r.


Harmonogram nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na 2024 rok.

Dla kogo pomoc?

Dla każdej osoby fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą pod warunkiem, że w ciągu ostatniego roku nie zatrudniała innych osób (w dobie pandemii osoba uprawniona nie składa oświadczenia).

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach i obowiązkach;
  • wskazanie sposobu rozwiązania dotyczącego problemu prawnego;
  • sporządzenie projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się już postępowaniu sądowym;
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu;
  • nieodpłatną mediację.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

  • wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu;
  • poinformowanie o uprawnieniach lub obowiązkach;
  • opracowanie planu działania i wsparcie w jego realizacji.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie – także poza punktem albo telefonicznie.

Rejestracja wizyt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego pod nr tel. 534 672 309, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 –15:30 oraz pod nr tel. 58 572 95 18 w godz. 16:00 – 20:00.

Od 2 stycznia 2024 roku porady odbywają się stacjonarnie w punktach pomocy, zgodnie z harmonogramem. Aby dowiedzieć się więcej, wejdź na www.ms.gov.pl lub www.powiatwejherowski.pl.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń