Niedziela, 14 kwietnia 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Nowe drogi, żłobek, przedszkole i hale sportowe – taki jest plan na 2024 rok


Nowe drogi, żłobek, przedszkole i hale sportowe – taki jest plan na 2024 rok14.12.2023 r.

Sesja budżetowa Rady Miejskiej Rumi (14.12.2023 r.)

Budowa gminnego żłobka i przedszkola, modernizacja układów drogowych, stworzenie 4 nowych obiektów sportowych przy szkołach czy nowa siedziba MOPS-u – takie są plany władz miasta na 2024 rok. W grudniu Rada Miejska Rumi przyjęła projekt przyszłorocznego budżetu. Samorządowcy zdecydowali, że co najmniej 62 miliony złotych zostaną przeznaczone na kolejne inwestycje. To rekordowa kwota w historii miasta.

Za nami tak zwana sesja budżetowa, czyli ostatnie w tym roku, grudniowe posiedzenie Rady Miejskiej Rumi, które skupia się przede wszystkim na projekcie miejskiego budżetu na kolejny rok. Radni przyjęli proponowany projekt miejskich dochodów i wydatków, dając zielone światło do jego wykonania.

– Jesteśmy w bardzo dobrej kondycji finansowej jako samorząd i z pewnością spożytkujemy te środki dla dobra wszystkich mieszkańców. Podczas moich czterech kadencji, a zatem obecności w Radzie, jeszcze nie było takiego budżetu. Zresztą koledzy i koleżanki podkreślali, że nie było nawet takiego budżetu w ciągu ostatnich 30 lat. Warto pamiętać, że jesteśmy przecież po latach trudnych, po „Polskim Ładzie”, który nie był przejrzysty w kwestii finansowania samorządów. To sukces nas wszystkich i pracy ponad podziałami, a także niesamowitej pracy urzędników i burmistrza, który stoi na czele tego wszystkiego – komentuje Maria Bochniak, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Rumi.

Zgodnie z przyjętym dokumentem do miejskiej kasy ma wpłynąć blisko 312 milionów złotych. Natomiast wszystkie wydatki szacowane są na blisko 307 milionów złotych, z czego co najmniej 62 miliony zostaną przeznaczone na inwestycje.

Ponad 13 milionów złotych samorząd chce przeznaczyć na wykupy gruntów oraz poprawę jakości dróg gminnych i powiatowych. W ramach tej puli kierowcy doczekają się przebudowy ronda Jana Pawła II, budowy ul. Oliwskiej oraz częściowej lub całościowej modernizacji ulic: Gdańskiej, Kostki-Napierskiego, Prusa, Żeromskiego, Sienkiewicza, Roszczynialskiego, Zbychowskiej, Piłsudskiego czy Górniczej. Powstanie także parking przy Szkole Podstawowej nr 4 (ul. Świętojańska) oraz zakończy się projektowanie parkingu przy ul. Świętopełka. W celu poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego z Partyzantów i Mostową oraz na ul. Kamiennej powstaną nowe sygnalizacje świetlne. Miasto wybuduje również bitumiczną ścieżkę rowerową przy ul. Kosynierów – pomiędzy ul. Wyspiańskiego a Centrum Handlowym Auchan. Środki finansowe zostaną też przeznaczone na zaprojektowanie dwóch rond – na skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego z Piłsudskiego oraz u zbiegu ulic: Sabata, Kamiennej, Batorego i Młyńskiej. Zmodernizowane zostaną także kolejne chodniki, a na bocznych ulicach będą układane płyty yomb.

Zbliżoną kwotę – co najmniej 13 milionów złotych – władze Rumi planują zagospodarować na szkolne inwestycje. W tej sumie ujęta została budowa hal sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 4, Szkole Podstawowej nr 6 oraz Szkole Podstawowej nr 7, a także stworzenie rodzinnego toru przeszkód w pobliżu Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Kolejne miliony złotych zostaną przeznaczone na budowę przedszkola przy ul. Chełmińskiej i żłobka przy ul. Reja.

Realizacji doczekają się też projekty inwestycyjne zainicjowane przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego w Rumi: tężnia solankowa przy ul. Różanej, ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne przy ul. Królowej Bony, rewitalizacja historycznego schronu przy ul. Dębogórskiej oraz montaż tablic elektronicznych na przystankach autobusowych. Wybudowany zostanie też plac zabaw przy ul. Polnej. W miejskim budżecie ujęte zostały także działania związane z rewitalizacją Placu Kaszubskiego, rozbudową cmentarza oraz budową mieszkań komunalnych i nowego urzędu miasta. Zmiany czekają również miejskie jednostki, gdzie głównym zadaniem będzie budowa nowej siedziby MOPS-u.

Istotne dla władz Rumi nadal są tematy związane z ochroną środowiska naturalnego, dlatego kolejne miliony złotych samorząd przeznaczy na zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach użyteczności publicznej oraz w oświetleniu ulicznym. Spore nakłady finansowe zostaną też przeznaczone na tzw. bezpieczeństwo wodne: zbudowany zostanie zbiornik na deszczówkę przy ul. Pomorskiej, z którego woda po oczyszczeniu będzie wykorzystywana do podlewania miejskiej roślinności. Zmodernizowany zostanie również odcinek rowu granicznego pomiędzy Rumią a Redą. Zarezerwowane zostaną także środki na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie”, dzięki któremu mieszkańcy otrzymują dotacje na wymianę starych pieców i okien.

– Miejski budżet na wydatki inwestycyjne w 2024 roku będzie rekordowo wysoki. Obecnie są to 62 miliony złotych, ale ta kwota jeszcze wzrośnie – zapewnia Ariel Sinicki, wiceburmistrz do spraw inwestycji. – Po realizacji strategicznych zadań, takich jak węzły integracyjne czy rewitalizacja Góry Markowca i Zagórza, nie zwalniamy tempa. Przyszły rok to będzie ogrom pracy. Przeznaczymy ogromne środki na kolejne kilometry dróg, oświetlenie przejść dla pieszych oraz bezpieczeństwo wodne. Zaczniemy realizację ponad 10 nowych budowli kubaturowych, a jeśli dodamy do tego jeszcze nową siedzibę PUK-u, nową siedzibę straży pożarnej i halę Rumia Invest Parku, to naprawdę jest się czym pochwalić. Takiego budżetu inwestycyjnego nasze miasto jeszcze nigdy nie miało – podkreśla.

Pozostała część budżetu (niespełna 245 milionów złotych) zostanie spożytkowania m.in. na funkcjonowanie oświaty, pomocy społecznej i komunikacji miejskiej, administrację, kulturę i sport, bieżące remonty dróg i chodników, utrzymanie zieleni i czystości w mieście, wsparcie organizacji pozarządowych, obsługę miejskiego monitoringu czy oświetlenie ulic.

Budżet jest ewidentnie naszym wspólnym wielkim sukcesem, co podkreślali wszyscy radni, nie tylko z klubu Ponad Podziałami. To bardzo miłe, że inne kluby to doceniają – zauważa Michał Pasieczny, burmistrz Rumi. – Te pozostałe prawie 250 milionów złotych to tak naprawdę kwota na bieżące utrzymanie, działalność obiektów, konserwację, drobne remonty. Zadania związane między innymi z przedszkolami, szkołami, zielenią, czystością ulic, komunikacją autobusową czy bezpieczeństwem. Niezmiennie będą prężnie funkcjonować nasze jednostki: MOSiR, MDK, miejska biblioteka. Organizacje pozarządowe też skorzystają, granty dosyć znacząco wzrosną we wszystkich sektorach działalności. W ostatnich latach mieliśmy odgórnie obcinane dochody, do dyspozycji były dużo mniejsze finanse. Teraz pojawiła się iskierka nadziei, pierwsze symptomy lepszego finansowania samorządów. O tej kroplówce finansowej, która została nam podana, mówiliśmy już przed wyborami parlamentarnymi. Ten budżet jest dużo bardziej optymistyczny od tego, który podejmowaliśmy w grudniu 2022 roku. Nie będziemy musieli tak zaciskać pasa – podsumowuje.

Przemawia burmistrz Michał Pasieczny – sesja budżetowa Rady Miejskiej Rumi Sesja budżetowa Rady Miejskiej Rumi, 14 grudnia 2023 roku – od lewej Krzysztof Woźniak i Florian Mosa Sesja budżetowa Rady Miejskiej Rumi, 14 grudnia 2023 roku Sesja budżetowa Rady Miejskiej Rumi, 14 grudnia 2023 roku – od prawej burmistrz Michał Pasieczny, zastępca burmistrza Ariel Sinicki i p... Sesja budżetowa Rady Miejskiej Rumi, 14 grudnia 2023 roku – od lewej Maria Bochniak, Krzysztof Woźniak i Florian Mosa Sesja budżetowa Rady Miejskiej Rumi, 14 grudnia 2023 roku – od prawej burmistrz Michał Pasieczny, zastępca burmistrza Ariel Sinicki i p... Sesja budżetowa Rady Miejskiej Rumi, 14 grudnia 2023 roku – od lewej Maria Bochniak i Krzysztof Woźniak Sesja budżetowa Rady Miejskiej Rumi, 14 grudnia 2023 roku Sesja budżetowa Rady Miejskiej Rumi, 14 grudnia 2023 roku - przemawia burmistrz Michał Pasieczny Sesja budżetowa Rady Miejskiej Rumi, 14 grudnia 2023 roku Sesja budżetowa Rady Miejskiej Rumi, 14 grudnia 2023 roku Sesja budżetowa Rady Miejskiej Rumi, 14 grudnia 2023 roku - Karolina Rydzewska Sesja budżetowa Rady Miejskiej Rumi, 14 grudnia 2023 roku – Michał Kryża Sesja budżetowa Rady Miejskiej Rumi, 14 grudnia 2023 roku Sesja budżetowa Rady Miejskiej Rumi, 14 grudnia 2023 roku Sesja budżetowa Rady Miejskiej Rumi, 14 grudnia 2023 roku – od lewej Henryk Grinholc, Leszek Kiersznikiewicz i Beata Ławrukajtis

Ściągnij galerię
Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń