Sobota, 25 maja 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Nowy urząd coraz bliżej, firmy składają oferty


Nowy urząd coraz bliżej, firmy składają oferty21.07.2023 r.

Zdjęcie terenu objętego inwestycją wykonane w 2021 roku

Sześć przedsiębiorstw, które od początku są zainteresowane zagospodarowaniem centrum Rumi i zbudowaniem nowego urzędu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), zostało zaproszonych do składania ofert. Jeśli wykonawca inwestycji zostanie wybrany w planowanym terminie, budowa ma szansę ruszyć pod koniec 2024 roku.

Przypomnijmy, że partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) to forma współpracy w sferze usług publicznych, którą nawiązuje się pomiędzy jednostkami administracji publicznej a podmiotami prywatnymi. Partnerstwo może obejmować np. budownictwo mieszkań na wynajem, ośrodków sportowo-rekreacyjnych, parkingów, szkół, siedzib władz publicznych czy autostrad. Za wybudowane obiekty samorządy mogą oferować prywatnemu partnerowi m.in. gminne nieruchomości.

Celem realizowanego przez Rumię przedsięwzięcia jest budowa przy skrzyżowaniu ul. Starowiejskiej i Dąbrowskiego magistratu wyposażonego w parking podziemny. Urząd zostanie zaprojektowany w oparciu o nowoczesne technologie i odnawialne źródła energii, takie jak pompy ciepła i panele fotowoltaiczne, tak by generował możliwie najmniejsze koszty utrzymania i nie wpływał negatywnie na środowisko naturalne. Część przestrzeni stanowić będzie rezerwę lokalową przeznaczoną na wynajem. Z kolei teren okalający nowy urząd ma pełnić funkcję reprezentacyjną i rekreacyjną. Planowane jest zagospodarowanie brzegu Zagórskiej Strugi w formie kolejnego odcinka ścieżki pieszo-rowerowej. Zmodernizowany zostanie układ drogowy, przybędzie zorganizowanej zieleni oraz elementów małej architektury.

Tak jak zakładaliśmy wcześniej, budynek urzędu ma mieć rezerwę powierzchni biurowej, którą na początku będziemy mogli wynajmować. Od strony rzeki będą lokale przeznaczone pod gastronomię, o co mieszkańcy we wszystkich konsultacjach i podczas wielu rozmów proszą. Będzie podziemny garaż na około 200 aut, no i piękny zielono-rekreacyjny teren wzdłuż Zagórskiej Strugi. Chcemy zapewnić mieszkańcom miejsce do odpoczynku, integracji i rekreacji, dlatego będzie tam nie tylko możliwość atrakcyjnego zejścia w kierunku rzeki, ale i, mam nadzieję, organizowania koncertów czy innych wydarzeń kulturalnych – zapowiada burmistrz Michał Pasieczny.

W czerwcu zakończył się etap dialogu konkurencyjnego. Aktualnie przedstawiciele urzędu zaprosili uczestniczących w postępowaniu partnerów do złożenia ofert na realizację całego przedsięwzięcia. Celem jest wybór partnera i podpisanie z nim umowy na 20 lat. Zadaniem wyłonionego podmiotu będzie sfinansowanie projektowania i budowy nowego urzędu, a także zagospodarowanie jego otoczenia zgodnie z oczekiwaniami przedstawicieli urzędu miasta i mieszkańców. Firma będzie miała na to 3 lata, następnie będzie musiała utrzymać zrealizowaną inwestycję przez kolejnych 17 lat.

W zamian – w ramach częściowej zapłaty – partnerowi prywatnemu zostaną przekazane tereny o łącznej powierzchni ponad 33 000 m2. Na jednym z oferowanych obszarów, zlokalizowanym przy ul. Sobieskiego, znajduje się dotychczasowy urząd miasta, natomiast drugi obszar zlokalizowany jest przy ul. Starowiejskiej i obejmuje między innymi budynek poczty. Działki te przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową z dodatkiem funkcji biurowych, usługowych i handlowych. Pozostała należność będzie wypłacana partnerowi w kolejnych latach, już na etapie utrzymania obiektu, w tzw. opłacie za dostępność.

Dzięki temu rozwiązaniu uzyskamy architekturę spójną z nowym budynkiem urzędu i okalającą go przestrzenią. Wzmocniony zostanie centrotwórczy charakter obszaru objętego inwestycją. Biura, lokale gastronomiczne oraz punkty handlowe będą stanowić dodatkowy bodziec do rozwoju Rumi. Ponadto wybrany przez nas model finansowania tej wielkiej inwestycji powoduje, że nie będziemy musieli się zadłużać i ograniczać działań społecznych lub inwestycyjnych realizowanych dla mieszkańców – mówi Michał Pasieczny. – Jest szansa, że pod koniec roku będziemy wiedzieli, która z sześciu firm uczestniczących w dialogu konkurencyjnym złoży najlepszą ofertę. Trzymajmy kciuki – dodaje burmistrz.

Uczestniczący w postępowaniu prywatni partnerzy to: Dekpol, Doraco, HOCHTIEF, Mota-Engil, MIRBUD S.A. oraz Grupa NDI. Termin złożenia ofert mija 10 października tego roku, wybór najkorzystniejszej z nich zakończy się podpisaniem umowy oraz przejściem do etapu projektowania i uzyskiwania pozwoleń na budowę nowego urzędu.

 

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń