Środa, 12 czerwca 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania pt. „Mobilna Wigilia dla Samotnych w Rumi”


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania pt. „Mobilna Wigilia dla Samotnych w Rumi”23.11.2021 r.

W czwartek 18 listopada 2021 roku do Urzędu Miasta Rumi wpłynęła w trybie art. 19a ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Mobilna Wigilia dla Samotnych w Rumi” złożona przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Edukacyjne Jonatan z siedzibą przy ul. Nagietkowej 2, 84-230 Rumia.

Oferta obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz samotnych mieszkańców Rumi oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zgodnie z art. 19a, ust. 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu i w siedzibie Urzędu może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można zgłaszać do 30 listopada 2021 r.

  • Listownie lub osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców w godzinach otwarcia Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia
  • Elektronicznie na adres: urzad@um.rumia.pl

Oferta w załączniku.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń