Piątek, 01 grudnia 2023
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego pt. „Wioska Dobra”


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego pt. „Wioska Dobra” 05.07.2019 r.

W dniu 05 lipca 2019r. do Urzędu Miasta Rumi wpłynęła, w trybie art. 19a ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Wioska dobra” złożona przez Stowarzyszenie „VIDES” z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska 152.  Oferta obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty do publicznej wiadomości, może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi można składać do dnia 12 lipca 2019r. (liczy się data wpływu do urzędu):

  1. Listownie lub osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców w godzinach otwarcia Urzędu lub pocztą na adres: 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7
  2. Elektronicznie na adres: urząd@um.rumia.pl lub d.grunholz@um.rumia.pl

 

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń