Czwartek, 18 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego pt. „Wspieranie Kultury Fizycznej”


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego pt. „Wspieranie Kultury Fizycznej” 20.05.2024 r.

Dnia 13 maja 2024 roku do Urzędu Miasta Rumi wpłynęła w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Wspieranie Kultury Fizycznej” złożona przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Rumi, z siedzibą w Rumi, ul. Mickiewicza 19. Oferta obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie wspierania kultury fizycznej.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty do publicznej wiadomości, może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można składać do dnia 27 maja 2024 roku (liczy się data wpływu do urzędu):

  1. listownie lub osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców w godzinach otwarcia Urzędu lub pocztą na adres: 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7;
  2. elektronicznie na adres: urzad@um.rumia.pl lub d.grunholz@um.rumia.pl.
Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń