Poniedziałek, 15 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego pt. „XI Rumski Konkurs na Najładniejszą Kaszubską Szopkę Bożonarodzeniową”


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego pt. „XI Rumski Konkurs na Najładniejszą Kaszubską Szopkę Bożonarodzeniową”20.11.2023 r.

9 listopada 2023 r. do Urzędu Miasta Rumi wpłynęła w trybie art. 19a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „XI Rumski Konkurs na Najładniejszą Kaszubską Szopkę Bożonarodzeniową” złożona przez Parafię Rzymsko Katolicką p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rumi z siedzibą: 84-230 Rumia, ul. Kościelna 20.

Oferta obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty do publicznej wiadomości, może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi można składać do 27 listopada 2023 r. (liczy się data wpływu do urzędu):

  • Listownie lub osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców w godzinach otwarcia Urzędu lub pocztą na adres: 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7
  • Elektronicznie na adres: urzad@um.rumia.pl lub d.grunholz@um.rumia.pl
Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń