Środa, 12 czerwca 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami w 2023 roku


Opieka nad bezdomnymi zwierzętami w 2023 roku30.12.2022 r.

W 2023 roku Gmina Miejska Rumia zawarła z Gminą Miasta Gdyni porozumienie w sprawie powierzenia zadania dotyczącego zapobiegania bezdomności zwierząt w zakresie odławiania zwierząt i zapewnienia im opieki w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt „Ciapkowo” w Gdyni, w tym realizację niezbędnych świadczeń weterynaryjnych.

Schronisko realizuje odłowy wyłącznie na zlecenie:

  • Pracowników Urzędu Miasta,
  • Straży Miejskiej w Rumi,
  • Policji w Rumi.

Schronisko nie realizuje odłowów bezdomnych zwierząt zgłaszanych bezpośrednio od mieszkańca. W takiej sytuacji należy zgłosić się do urzędu (Wydział Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska tel. 58 679 65 60), Straży Miejskiej (tel. 58 671 94 73) lub policji (tel. 47 742 99 22).

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń