Niedziela, 19 maja 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Opłata za wywóz śmieci nie ulega zmianie


Opłata za wywóz śmieci nie ulega zmianie02.01.2023 r.

W związku z licznymi zapytaniami informujemy mieszkańców Rumi, że stawka za wywóz śmieci w 2023 roku nie ulega zmianie.

Opłata wynosi 32 zł od osoby za miesiąc, a w przypadku zadeklarowania kompostowania bioodpadpadów (dla zabudowy jednorodzinnej) 25 zł od osoby miesięcznie.

Stawka jest jednakowa dla wszystkich mieszkańców nieruchomości zamieszkałych i należy ją wpłacać bez wezwania na numer konta podany w przesłanym przez Urząd Miasta Rumi piśmie.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wówczas „z urzędu” ustala się opłatę podwyższoną w wysokości 100 zł od osoby.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń