Czwartek, 18 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Opracują ostateczny kształt nowego systemu Mevo


Opracują ostateczny kształt nowego systemu Mevo 02.06.2020 r.


Dwie firmy zostały dopuszczone do dalszego udziału w dialogu konkurencyjnym dotyczącym Mevo 2.0. Są to konsorcjum BikeU i Freebike oraz firma Marfina z podwykonawcą Geovelo. Decyzją komisji przetargowej spółka Nextbike Polska została wykluczona z dalszych rozmów. Spotkania z wybranymi wykonawcami ruszają w połowie czerwca.

W dalszych etapach postępowania będą uczestniczyć:

  • Konsorcjum BikeU (Polska) i Freebike (Czechy) – mający doświadczenie w elektrycznych systemach funkcjonujących w 19 europejskich miastach, m.in. w Londynie.
  • Marfina (Hiszpania) wraz z firmą Geovelo (Polska) jako podwykonawcą – katalońska korporacja znana głównie ze swojej marki Movienta ma swoje rowery m.in. w Barcelonie i Paryżu.

Komisja przetargowa – złożona z przedstawicieli OMGGS, oficerów rowerowych z Gdyni, Gdańska, Sopotu i Tczewa, specjalistów ds. zamówień publicznych i prawników – zdecydowała o wykluczeniu z postępowania Spółki Nextbike Polska S.A. Powodem było nienależyte wykonanie projektu Mevo 1.0., którego Spółka była 90-procentowym podwykonawcą (wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2 Pzp).

Pierwsze spotkania z firmami odbędą się 17 czerwca. Na podstawie rozmów z wykonawcami komisja przygotuje ostateczny kształt systemu Mevo. Dokładne opisanie przedmiotu zamówienia nastąpi dopiero po ukończeniu dialogu z wykonawcami. Ostatnim etapem dialogu konkurencyjnego jest składanie ofert i wybór najkorzystniejszej z nich.

W dialogu konkurencyjnym, do momentu wyboru nowego operatora, będą uczestniczyć także eksperci z kraju i zagranicy, pracujący przy badaniach i analizach dotyczących funkcjonowania nowego Mevo. Przeprowadzona zostanie analiza modeli funkcjonowania nowego systemu roweru metropolitalnego, która będzie zawierała m.in. zalecany rodzaj rowerów, sposób i technologię ładowania wraz z rozmieszczeniem stacji, kryteria oceny jakości funkcjonowania systemu oraz analiza finansowa, która sprawdzi kondycję finansową potencjalnych wykonawców, koszty wdrożenia różnych modeli Mevo oraz szacowane przychody. Wśród mieszkańców OMGGS prowadzane są badania ankietowe dotyczące ceny abonamentu i popytu.

Nowy system ma się składać minimum z 4 tysięcy rowerów, z czego co najmniej 25% floty mają stanowić rowery elektryczne, które są już w posiadaniu OMGGS. Większy nacisk ma być położony na relokację rowerów i rozproszenie punktów serwisowych oraz punktów ładowania baterii.


System roweru metropolitalnego Mevo obejmuje 14 gmin OMGGS (Rumia, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Żukowo, Reda, Pruszcz Gdański, Tczew, Sierakowice, Somonino, Stężyca, Kartuzy, Puck i Władysławowo), a kolejne już zgłaszają chęć dołączenia do projektu (Wejherowo, Kosakowo, Kolbudy i Gmina Wiejska Pruszcz Gdański). Od 26 marca do 28 października 2019 r. ponad 160 tys. zarejestrowanych użytkowników wypożyczyło 1224 w pełni elektryczne rowery ponad 2 miliony razy. Mevo było najbardziej popularnym systemem roweru publicznego w kraju. Przez ostatnie miesiące – po wypowiedzeniu umowy nierzetelnemu operatorowi – zespół ds. Mevo rozmawiał z potencjalnymi operatorami o przyszłości systemu w trakcie dialogu technicznego. Zebrane informacje i analizy są podstawą do założeń działania Mevo 2.0 w kolejnych latach. Ważnym elementem tego procesu są opinie mieszkańców metropolii i użytkowników roweru Mevo.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń