Poniedziałek, 15 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Oświetlenie (RPO WP)


Oświetlenie (RPO WP)08.02.2017 r.

Ponad 3 miliony złotych wyniesie dofinansowanie, jakie zdobyła Rumia na modernizację oświetlenia w mieście. Projekt zawiera wymianę lamp i opraw na bardziej energooszczędne oświetlenie ledowe.

Inwestycja zostanie zrealizowana jeszcze w tym roku. Instalacja oświetleniowa zostanie wymieniona przy kilkudziesięciu ulicach Rumi, w tym na głównych arteriach miasta: ul. Starowiejskiej, Sobieskiego, I Dywizji Wojska Polskiego, Dębogórskiej czy Dąbrowskiego.

Modernizacja będzie kosztowała 3 634 000 złotych. Wkład własny miasta to 545 tysięcy złotych, reszta kwoty pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Energia, Działanie 10.04 Redukcja Emisji. W ramach projektu zostanie wymienionych ponad 1714 opraw lampowych w całym mieście!

Oprócz efektu wizerunkowego z inwestycji płyną także inne wymierne korzyści. Pierwsza z nich to energooszczędność. Lampy ledowe bowiem zużywają nawet 3 razy mniej prądu! Dzięki temu miasto w ciągu roku zaoszczędzi 170 tysięcy złotych. Łatwo więc obliczyć, że inwestycja zwróci się już po 3 latach.

„Uzyskaliśmy bardzo wysokie dofinansowanie unijne, na poziomie 85 % kosztów inwestycji. Dzięki temu prawie połowa lamp w Rumi zostanie wymieniona na nowoczesne oświetlanie” – podkreśla Burmistrz Miasta Michał Pasieczny.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń