Niedziela, 14 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Oto najlepsi tegoroczni absolwenci rumskich podstawówek


Oto najlepsi tegoroczni absolwenci rumskich podstawówek19.06.2024 r.

Ośmioro najlepszych absolwentów rumskich szkół podstawowych w roku szkolnych 2023/2024

Ośmioro uczniów rumskich szkół podstawowych, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen i wyróżnili się dodatkowymi osiągnięciami, zostało uhonorowanych przez burmistrza miasta.

Uroczystość wręczenia wyróżnień dla najlepszych absolwentów szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024 odbyła się 19 czerwca w Miejskim Domu Kultury w Rumi. Ósmoklasistom towarzyszyli rodzice, opiekunowie, nauczyciele, wychowawcy i dyrektorzy. Nagrody rzeczowe i dyplomy wręczyli laureatom wiceburmistrz Piotr Wittbrodt oraz przewodniczący rady miejskiej Krzysztof Woźniak.

Chciałbym wam przede wszystkim pogratulować osiągnięć, ponieważ prawdopodobnie żadni uczniowie przed wami i żadni uczniowie po was nie doświadczą w takim wymiarze zdalnego trybu nauczania, do którego zmusiła nas wszystkich pandemia. Przeszliście przez to i świetnie sobie poradziliście, o czym świadczą wasze wyniki. Gratuluję też rodzicom, opiekunom i nauczycielom, którzy przyczynili się do waszego sukcesu i towarzyszyli wam w tej niełatwej drodze – powiedział podczas uroczystości Piotr Wittbrodt.

Sylwetki nagrodzonych:

 • Szymon Bogdanis – absolwent Szkoły Podstawowej nr 1. Szymon od IV do VIII klasy otrzymywał świadectwa szkolne z wyróżnieniem, uzyskując średnią 6,0 oraz wzorowe zachowanie. Z sukcesami reprezentował szkołę w licznych konkursach naukowych i zawodach sportowych na szczeblu miejskim, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. W ostatnim roku zdobył tytuł: finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z geografii oraz ogólnopolskiego konkursu matematyczno-informatycznego InstaLogik. Jest osobą pomocną, angażował się w działania szkoły i wolontariat. Włączał się w zbiórki elektroodpadów. Przez 5 lat był gospodarzem klasy. Cechuje się odpowiedzialnością za siebie i innych.
   
 • Zofia Konopka – absolwentka Szkoły Podstawowej nr 4. Zofia w każdej klasie drugiego etapu edukacyjnego, w wyniku klasyfikacji rocznej, uzyskała świadectwo z wyróżnieniem. W tym roku osiągnęła średnią ocen 5,47 i wzorowe zachowanie. Zosia planuje i osiąga zakładane cele, rozwijając się zgodnie z przyjętymi wartościami moralnymi. Jest odpowiedzialna, solidna i obowiązkowa. Systematycznie udzielała się w szkolnym kole wolontariatu. Brała udział w zajęciach dodatkowych i licznych konkursach szkolnych. Godnie reprezentowała placówkę jako przyboczna pocztu sztandarowego. Była przewodniczącą samorządu uczniowskiego. Wychodziła naprzeciw potrzebom swoich rówieśników i inicjowała różnorodne projekty szkolne. Zosia swoją postawą może służyć za wzór dla innych uczniów.
   
 • Marika Bonk – absolwentka Szkoły Podstawowej nr 7. Marika przez cały okres nauki w szkole podstawowej osiągała bardzo wysokie wyniki w nauce, sprawowała funkcję przewodniczącego klasy oraz asysty w poczcie sztandarowym szkoły. Uczestniczyła w życiu placówki oraz środowiska lokalnego, między innymi działając w szkolnym kole wolontariatu i biorąc udział w akcjach charytatywnych na terenie Rumi. Godnie reprezentowała Siódemkę w konkursach przedmiotowych, takich jak: II Wojewódzki Konkurs Profilaktyczny „Zagubieni w… sieci mediów” czy międzyszkolny turniej wiedzy pożarniczej. Jest osobą punktualną, zdyscyplinowaną, i koleżeńską. Cechuje ją bardzo wysoka kultura osobista.
   
 • Anna Rymon-Lipińska – absolwentka Szkoły Podstawowej nr 9. Anna przez cały okres nauki osiągała wysokie wyniki. Od czwartej do ósmej klasy uzyskiwała świadectwo z wyróżnieniem i średnią ocen 6,0. Jest osobą punktualną, zdyscyplinowaną i sumienną. Wyróżnia się wysoką kulturą osobistą. Uczestniczyła w życiu szkoły oraz środowiska lokalnego. Brała udział w wielu inicjatywach samorządu uczniowskiego, projektach oraz akcjach wolontariatu na rzecz osób potrzebujących. Godnie reprezentowała klasę i szkołę, biorąc udział w konkursach i zdobywając tytuł laureatki w Rodnô Mòwa, wojewódzkim konkursie z matematyki, finalistki w wojewódzkim konkursie z języka polskiego, I miejsce w województwie w konkursie Alfik Matematyczny oraz bardzo dobry wynik w konkursie Kangur Matematyczny. Dzięki powyższym sukcesom została zwolniona z egzaminu ósmoklasisty z matematyki.
   
 • Zuzanna Kiełb – absolwentka Szkoły Podstawowej nr 10. Zuzanna od wielu lat osiąga wysokie wyniki w nauce, a szkołę podstawową ukończyła ze średnią 5,89 oraz wzorowym zachowaniem. Przez kilka lat udzielała się w szkolnym kole Caritasu oraz szkolnym kole ratownictwa wodnego. Dała się poznać jako osoba rzetelnie pracująca na rzecz szkolnej społeczności. W minionym roku szkolnym piastowała funkcję przewodniczącej samorządu uczniowskiego. Zainicjowała i przeprowadziła wiele akcji, w tym festyn ekologiczny. Pracuje na rzecz środowiska lokalnego, biorąc udział w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz koncertach muzycznych organizowanych w Rumi. Jest osobą godną zaufania, stanowi wzór postępowania dla innych, a jednocześnie jest bardzo skromna. Ma wrodzone predyspozycje do bycia liderką społeczności, w której uczy się i mieszka.
   
 • Marta Komarnicka – absolwentka Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek. Marta ukończyła ósmą klasę ze średnią ocen 6,0 i wzorowym zachowaniem. Przez cały okres szkoły podstawowej otrzymywała świadectwa z wyróżnieniem. Stypendystka III edycji pomorskiego programu pomocy stypendialnej. Zajęła II miejsce w powiatowym konkursie języka angielskiego Lionheart. Jest uczennicą pracowitą, sumienną i ukierunkowaną na wszechstronne zdobywanie oraz rozwijanie wiedzy.
   
 • Jan Śledź – absolwent Podstawowej Ekologicznej Szkoły Społecznej. Jan jest wzorowym uczniem. Przez całą edukację podstawową otrzymywał świadectwa z wyróżnieniem. Wyróżnia go wysoka kultura osobista i zaangażowanie w życie społeczne. Dwukrotnie pełnił funkcję przewodniczącego samorządu uczniowskiego. Reprezentował Ekologa w poczcie sztandarowym. Uczestniczył w pracach szkolnego klubu wolontariatu, angażując się w akcje pomocy dla społeczności rumskiej oraz na rzecz obywateli Ukrainy. Ma na swoim koncie między innymi tytuł laureata w: wojewódzkim konkursie z historii, międzynarodowym konkursie literackim „Witkacy. Napisane dzisiaj”, wojewódzkim konkursie ortograficznym, pomorskim konkursie z przedsiębiorczości, a także finalisty w wojewódzkim konkursie z fizyki. Burmistrz Rumi przyznał Janowi stypendium artystyczne w roku szkolnym 2022/2023. Jan brał również udział w programie Zdolni z Pomorza – uzyskał stypendium z matematyki oraz został objęty indywidualnym programem nauczania z historii i fizyki.
   
 • Natalia Drzazga – absolwentka Salezjańskiej Szkoły Podstawowej. Natalia jest osobą o wysokiej kulturze osobistej, zaangażowaną w życie szkoły. Podczas dotychczasowej edukacji co roku otrzymywała świadectwo szkolne z wyróżnieniem, uzyskując najwyższą średnią ocen w klasie i wzorowe zachowanie. Otrzymała stypendium marszałka województwa pomorskiego na rok szkolny 2023/2024. W tym roku zdobyła tytuł finalisty w kuratoryjnym konkursie języka polskiego.
Szymon Bogdanis Szymon Bogdanis z rodziną i nauczycielem Zofia Konopka Zofia Konopka z mamą Marika Bonk Marika Bonk z mamą i nauczycielem Anna Rymon-Lipińska Anna Rymon-Lipińska z rodziną i przedstawicielką szkoły Zuzanna Kiełb Zuzanna Kiełb z rodziną i nauczycielem Marta Komarnicka Marta Komarnicka z rodziną i przedstawicielką szkoły Jan Śledź Jan Śledź z mamą Natalia Drzazga Natalia Drzazga z rodziną Absolwenci z przedstawicielami władz miasta

Ściągnij galerię
Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń