Sobota, 01 kwietnia 2023
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

PEWIK Gdynia ponownie umożliwia zalegalizowanie podłączeń do sieci kanalizacyjnej


PEWIK Gdynia ponownie umożliwia zalegalizowanie podłączeń do sieci kanalizacyjnej f08.03.2022 r.

PEWIK Gdynia informuje, że osoby, których nieruchomości są obecnie przyłączone do sieci wodociągowej lub do sieci kanalizacji sanitarnej tego przedsiębiorstwa i które dotychczas pobierają wodę lub odprowadzają ścieki bezumownie, mogą w terminie od 1 marca do 1 czerwca 2022 roku zgłosić się do spółki w celu zawarcia umowy o zaopatrzenie wody lub odbiór ścieków.

W stosunku do osób zgłaszających przyłączenie nieruchomości do sieci spółka rezygnuje z dochodzenia jakichkolwiek roszczeń finansowych z tytułu przyłączenia się do jej sieci i bezumownego pobierania wody lub odprowadzania ścieków.

Zgłoszenia należy dokonać na wniosku nr 9, czyli „Zgłoszenie bezumownego pobierania wody i/lub odprowadzania ścieków”. Wniosek można pobrać ze strony internetowej i wysłać mailem na adres biuro@pewik.gdynia.pl.

Niezgłoszenie faktu bezumownego poboru wody lub odprowadzania ścieków w powyższym terminie skutkuje m.in. obciążeniem klienta kosztami świadczenia tych usług za 36 miesięcy wstecz.

W przypadku braku przyrządów pomiarowych warunkiem zawarcia umowy zaopatrzenia w wodę jest przygotowanie instalacji wodociągowej i pomieszczenia do montażu wodomierza.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń