Środa, 10 sierpnia 2022
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Pięćdziesiąt lat komunikacji miejskiej w Rumi


Pięćdziesiąt lat komunikacji miejskiej w Rumif26.07.2022 r.

Rok 1998, budowa pętli autobusowej przy rumskim dworcu

Komunikację miejską w Rumi uruchomiono 26 lipca 1972 r. Funkcjonować zaczęła wówczas linia autobusowa 153, łączącą pętlę przy ul. Partyzantów z Dworcem PKP w Rumi oraz z Dworcem PKP w Redzie. Trasa linii została poprowadzona w Rumi ulicami: I Dywizji Wojska Polskiego, Starowiejską i drogą krajową nr 52 (ob. droga krajowa nr 6, ul. Grunwaldzka) oraz ul. Gdańską w Redzie. Linię obsługiwał jeden autobus z częstotliwością co 30 min. W pierwszych dniach funkcjonowania linii bilety jednorazowe sprzedawał w autobusie konduktor. Po kilku dniach, z dniem 1 sierpnia, linia została pozbawiona obsługi konduktorskiej. Pasażerowie mogli nabywać bilety jednorazowe tylko w kioskach Ruchu, natomiast miesięczne – w punkcie ich sprzedaży w Gdyni przy ul. Śląskiej.

Już pod koniec następnego roku, 8 grudnia, powstała kolejna linia – 160, łączącą Kazimierz z Rumią i Redą. Autobusy tej linii zawracały w Kazimierzu za skrzyżowaniem z drogą prowadzącą do Dębogórza, na poszerzonym fragmencie drogi do Pierwoszyna. Wybrane kursy linii 160 zostały skierowane do Bazy Centrali Produktów Naftowych w Kazimierzu (późn. Baza B CPN w Dębogórzu przy dzisiejszej ul. Rumskiej) oraz do Bazy C CPN w Dębogórzu (przy dzisiejszej ul. Kwietniowej). Z kolei w Redzie trasą linii 160 objęto nowe rejony miasta. Autobusy tej linii zostały skierowane ulicami Gdańską i Pucką do nowej pętli w Ciechocinie, zlokalizowanej za przejazdem kolejowym na linii kolejowej Reda – Hel. Linię obsługiwały 3 autobusy, zapewniając częstotliwość co ok. 20 min.

W związku z uruchomieniem linii 160, ograniczono do godzin szczytów przewozowych funkcjonowanie linii 153, której trasa w całości pokrywała się z częścią trasy nowo uruchomionej linii. Zachowana została obsługa linii jednym autobusem z częstotliwością co 30 min. Z dniem 6 marca 1974 r. w godzinach porannego szczytu przewozowego wprowadzono do obsługi linii 153 drugi autobus, co pozwoliło na zwiększenie częstotliwości do 15 min.

Trzecią w kolejności linią komunikacji miejskiej, której trasa objęła Rumię, była linia sezonowa 301, uruchomiona 29 czerwca 1975 r., łącząca Dworzec PKP w Rumi z Rewą, przez: Kazimierz, Pierwoszyno i Mosty. Linia 301 funkcjonowała codziennie w okresie letnich wakacji szkolnych.

Jelcz Car 043, nr inw. 23284?. Rumia, ul. Starowiejska. Druga połowa lat 70. XX w. (Fot. Ludwik Bach, ze zbiorów Urzędu Miasta Rumi)

Kolejne zmiany w ofercie przewozowej komunikacji miejskiej w Rumi miały miejsce w 1977 r. Z dniem 11 lipca uruchomiona została nowa linia autobusowa 188, na trasie z pętli przy ul. Partyzantów do pętli na osiedlu Szmelta w południowej części miasta ulicami: I Dywizji Wojska Polskiego, 1000-lecia, Czerwonych Kosynierów (ob. Kosynierów), Żwirki i Wigury, Roszczynialskiego i Starowiejską, do Dworca PKP w Rumi i następnie ulicami: Sobieskiego, Sabata, Batorego i Kamienną. Trasa powrotna realizowana była z pominięciem ulicy Batorego. Do obsługi linii skierowane zostały w dni powszednie w godzinach szczytów przewozowych 2 autobusy, kursujące rano co 18 min i popołudniu co 20 min. Poza godzinami szczytów zapewniono częstotliwość co 40 min, angażując jeden autobus. W tym samym roku, z dniem 20 października, wydłużono trasę linii 153 do Redy-Ciechocina. Zachowano szczytowy charakter linii, zapewniając jej obsługę w godzinach porannego szczytu przewozowego co 20 min i popołudniowego co 40 min. Ponieważ autobusom trudno było punktualnie realizować rozkład jazdy, z dniem 27 października, wydłużono czas wybranych kursów, a z dniem 2 czerwca 1979 r. – już wszystkich, do 44 min, odpowiednio zmniejszając częstotliwość odjazdów. Z dniem 11 lutego 1983 r. wycofano z obsługi linii 153 jeden autobus, oferując tym samym w obu szczytach przewozowych jednakową częstotliwość kursów co 44 min.

W 1978 r. nastąpiły niewielkie zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w Rumi. Z dniem 23 września wydłużono jedynie część kursów linii 160 do pralni garnizonowej jednostki wojskowej, zlokalizowanej w lesie przy drodze prowadzącej z Kazimierza do Dębogórza-Wybudowania.

W 1982 r., z dniem 1 września, połączenie z centrum miasta i dworcem kolejowym nową linią 168 uzyskało budowane osiedle w północnej części Janowa. Autobusy linii 168 kursowały na trasie okrężnej z dworca kolejowego w Rumi, ulicami: Starowiejską, Wybickiego, Paderewskiego, Dąbrowskiego, Świerczewskiego (ob. Piłsudskiego), Świętojańską, 22 Lipca (ob. Ormińskiego), dookoła osiedla Janowo ulicami: Dąbrowskiego i Gdańską oraz ponownie ulicami: 22 Lipca, Świętojańską, Świerczewskiego, Dąbrowskiego, Paderewskiego, Wybickiego i Starowiejską do Dworca PKP w Rumi. Przebieg trasy poprowadzony ulicami: Paderewskiego, Świerczewskiego, Świętojańską i 22 Lipca wynikał z braku istnienia ulicy Dąbrowskiego na całej jej dzisiejszej długości. Do obsługi linii przeznaczono w dni powszednie 2 autobusy w porannym i popołudniowym szczycie przewozowym, kursujące co 13 min i jeden autobus poza szczytami przewozowymi, kursujący co 26 min.

Kolejna linia komunikacji miejskiej, obsługująca osiedle Janowo – 145, uruchomiona została 15 marca 1983 r. Autobusy tej linii, rozpoczynały i kończyły bieg przy przystanku SKM Rumia Janowo kursując po osiedlu okrężnie ulicami: Portową, Dokerów, Gdańską, Pomorską, Dąbrowskiego i z powrotem ul. Gdańską do przystanku SKM w Janowie. Do obsługi linii skierowano jeden autobus, kursujący w dni powszednie w godzinach szczytów przewozowych co 12 min.

Z dniem 10 października 1983 r. uruchomiona została w Rumi linia pospieszna R, łącząca Dworzec PKP w Rumi i osiedle Janowo z centrum Gdyni i pętlą przed Domem Marynarza. Trasa linii R poprowadzona została w Rumi istniejącym fragmentem ul. Dąbrowskiego, natomiast budowany fragment drogi omijany był ul. Świętojańską i 22 Lipca. Do obsługi linii R skierowano w dni powszednie w godzinach szczytów przewozowych 4 autobusy kurujące co 20 min, poza tymi godzinami i w dni świąteczne – 2 autobusy zapewniające częstotliwość - co 40 min.

Mercedes-Benz O530G Citaro, nr inw. 6202. Linia R. Rumia Dworzec PKP. 2005 r. (Fot. ZKM Gdynia)

W 1988 r., z dniem 14 maja, linia R została wydłużona w Gdyni do Karwin, pętli przy ul. Nowowiczlińskiej. Zapewniono obsługę tej linii w dni powszednie w godzinach szczytów przewozowych co 15 min, w pozostałych godzinach oraz w soboty, niedziele i święta co 30 min. Linia 153 przestała obsługiwać Redę, gdy 19 września 1988 r. całkowicie zmieniono jej trasę. W tym dniu autobusy tej linii zostały skierowane na trasę łączącą pętlę przy ul. Górniczej w Rumi z Dębogórzem-Wybudowaniem ulicami: Sobieskiego, Starowiejską i Dębogórską, z zajazdem pod Dworzec PKP w Rumi.

Na początku lat 90. zamierzano uporządkować numerację linii gdyńskiej komunikacji autobusowej i jednocześnie zracjonalizować trasy niektórych z nich. Przedsięwzięcie to w pełnym zakresie udało się zrealizować tylko w Rumi. Z dniem 23 kwietnia 1990 r., likwidacji uległy linie: 145, 153, 160, 168 i 188, a w ich miejsce uruchomiono linie: 81, 82, 83, 84 i 85. Linia 81 połączyła Dworzec PKP w Rumi z Bazą CPN w Kazimierzu ulicami Starowiejską i I Dywizji Wojska Polskiego, linia 84 – Dworzec PKP w Rumi z przystankiem SKM w Janowie przez osiedle Janowo, a w miejsce linii: 153, 160 i 188 uruchomiono odpowiednio linie: 82, 83 i 85. Na poszczególnych liniach wprowadzono zróżnicowane częstotliwości kursowania autobusów. Linię 81 obsługiwał we wszystkie dni tygodnia 1 autobus ze stałą częstotliwością co 45 min, linię 82 – także 1 autobus ze stałą częstotliwością co 40 min. Na linii 83 kursowały w dni powszednie w szczytach przewozowych 3 autobusy co 16 min, w pozostałych okresach i w dni świąteczne 2 autobusy co 24 min, na linii 84 odpowiednio 3 co 12 min i 1 co 36 min, wreszcie na linii 85 odpowiednio 2 co 22-25 min i 1 co 44-50 min.

MAN NG272, nr inw 6205. Linia 85. Rumia, ul. Kamienna. 2005 r. (Fot. ZKM Gdynia)

Linie 81 i 82 z dniem 1 października 1991 r. zostały zastąpione jedną linią pod numerem 86 z Rumi Dworca PKP do Dębogórza-Wybudowania i Kazimierza ulicami: Starowiejską, Wybickiego, Derdowskiego i Dębogórską do pętli i z powrotem tą ulicą oraz ul. I Dywizji Wojska Polskiego do Kazimierza. W drodze powrotnej z Kazimierza do Dworca PKP w Rumi trasa linii nie obejmowała już Dębogórza-Wybudowania. Wybrane kursy na linii 86 zaplanowano z pętli przy ul Górniczej w Rumi. Linię obsługiwał jeden autobus z częstotliwością co 48 min. Od 1 czerwca 1994 r. linię 86 wycofano z Kazimierza, pozostawiając ją na trasie do Dębogórza-Wybudowania.

MAN NM223, nr inw. 6844. Linia 86. Rumia, ul. Dębogórska. 2016 r. (Fot. ZKM Gdynia)

W 1991 r. uruchomiona została także linia 88, łącząca pętlę przy ul. Górniczej w Rumi z położonym po drugiej stronie linii kolejowej Gdynia – Wejherowo krańcem, zlokalizowanym przy przystanku SKM Rumia Janowo. Linia 88 miała zapewnić mieszkańcom osiedla Janowo dojazd na cmentarz, po likwidacji przejazdu kolejowego w ciągu ul. Gdańskiej w tej części miasta.

W dniu 8 marca 1992 r. wydłużono z Kazimierza do pl. Kaszubskiego w Rumi trasę linii 173, uruchamiając drugie, po linii R, bezpośrednie połączenie komunikacją miejską z Gdynią. Linia zaczęła funkcjonować w relacji: Gdynia pl. Kaszubski – Rumia pl. Kaszubski, z częstotliwością co 50-55 min w dni powszednie w szczytach przewozowych i co 105 min poza tymi szczytami oraz w soboty, niedziele i święta.

Solaris Urbino 18, nr inw. 5256. Linia173. Rumia Dworzec PKP. 2005 r. (Fot. ZKM Gdynia)

W 1992 r. MZK w Wejherowie uruchomił linię 9 z Dworca PKP w Rumi do pętli w Redzie-Ciechocinie, jako połączenie nie utrzymywane przez Rumię. Jednocześnie z dniem 1 sierpnia 1992 r. likwidacji uległa linia 83, łącząca Redę-Ciechocino z Rumią, a w jej miejsce uruchomiona została linia 89 na skróconej trasie z Dworca PKP w Rumi do pętli przy ul. Partyzantów.

W 1993 r. pierwsze zmiany w ofercie przewozowej w Rumi miały miejsce już 16 stycznia. W tym dniu zlikwidowano linię 88, a trasę linii 84 ograniczono wyłącznie do relacji: SKM Janowo – osiedle Janowo, ulicami: Kolejową, Obrońców Westerplatte, Gdańską, Pomorską, Dąbrowskiego, Gdańską, Obrońców Westerplatte i Kolejową. Z dniem 21 marca 1993 r. ponownie uruchomiono linię 83 na trasie łączącej Rumię z Redą, jednak jej kraniec w Redzie zlokalizowano przy Dworcu PKP. Jednocześnie zlikwidowano linię 89. Z kolei z dniem 4 maja wydłużono w Gdyni trasę linii R przez Dąbrowę do pętli w Wielkim Kacku przy Polifarbie, nie zmieniając częstotliwości kursowania autobusów. W kolejnych latach częstotliwość na linii R sukcesywnie rosła. I tak w 1995 r. w dni powszednie w godzinach porannego szczytu przewozowego autobusy linii R kursowały już co 7-8 min, a w godzinach szczytu popołudniowego co 10 min. W okresie Wszystkich Świętych w 1993 r. uruchomiono linię specjalną 706, łączącą cmentarz w Starej Rumi i Cmentarz Komunalny w Rumi z tamtejszym Dworcem PKP.

W 1994 r., z dniem 1 czerwca, ponownie wydłużono trasę linii 173, którą poprowadzono ul. Derdowskiego do Dworca PKP w Rumi i dalej ul. Sobieskiego do Dworca PKP w Gdyni-Chyloni. W tym samym dniu wycofano autobusy linii 86 z zajazdu do Kazimierza.

W 1995 r. miały miejsce kolejne zmiany w ofercie przewozowej w komunikacji miejskiej w Rumi. Z dniem 11 stycznia uruchomiono w Rumi pierwszą linię nocną. Autobusy oznaczone numerem 430 zaczęły kursować z pętli przy Polifarbie w Gdyni Wielkim Kacku przez osiedle Janowo i Dworzec PKP w Rumi do Dworca PKP w Redzie. Natomiast z dniem 19 stycznia zaczęła funkcjonować druga linia pospieszna w Rumi – J, na trasie z pętli przy ul. Partyzantów, przez osiedle Janowo, Dworzec PKP w Rumi, Redę do szpitala w Wejherowie. Do obsługi linii J skierowano we wszystkie dni tygodnia 2 autobusy, zapewniając częstotliwość ich kursowania co 60 min. Funkcjonowaniem nowej linii nie objęto godzin wieczornych. Odpowiedzią na uruchomienie przez ZKM w Gdyni linii J było utworzenie linii 10 obsługiwanej przez MZK w Wejherowie na identycznej trasie, spod Dworca PKP w Rumi przez Redę do szpitala w Wejherowie. Linia ta przestała obsługiwać Rumię od 1 maja 1996 r., jej trasę skrócono do Dworca PKP w Redzie. Z kolei we wrześniu 1995 r. uruchomiono w Rumi drugą linię nocną 473, funkcjonującą w relacji z Dworca PKP w Rumi do bazy autobusowej na Pogórzu Dolnym w Gdyni, trasą linii 173, w ramach której realizowany był kurs zjazdowy.

Mercedes-Benz O530G Citaro, nr inw. 6299. Linia J. Rumia Partyzantów. 2018 r. (Fot. ZKM Gdynia)

W 1996 r., z dniem 1 maja, na linii J podwojono częstotliwość kursowania autobusów w porannym szczycie przewozowym do 30 min oraz wydłużono okres jej funkcjonowania do godzin wieczornych. Natomiast z dniem 6 lipca, uruchomiono sezonową linię pospieszną M, funkcjonującą w okresie letnich wakacji szkolnych na trasie z Dworca PKP przez: osiedle Janowo, pętlę przy ul. Partyzantów, Kazimierz, Pierwoszyno i Mosty do Rewy, przez kilka lat tylko w soboty, niedziele i święta, a od 2002 r. – także w dni powszednie. Od 18 lipca 1996 r. w związku z przebudową ul. Tysiąclecia przez okres 4 miesięcy zmieniona była trasa linii 85, którą na odcinku pomiędzy Dworcem PKP w Rumi a pętlą przy ul. Partyzantów poprowadzono ulicami Starowiejską i I Dywizji Wojska Polskiego. Aby umożliwić dojazd do przystanków pozbawionych tymczasowo obsługi uruchomiono linię 385 w relacji Dworzec PKP – ul. Kościuszki.

W 1997 r., z dniem 22 marca, na linii J zapewniono 30 min częstotliwość kursowania autobusów w dni powszednie także w godzinach popołudniowego szczytu przewozowego. Funkcjonującej w okresie Wszystkich Świętych linii autobusowej specjalnej 706 zmieniono oznaczenie na 507 i dodatkowo objęto jej trasą osiedle Janowo.

W dniu 9 marca 1998 r. ponownie uruchomiono linię autobusową 89, tym razem na trasie z ul. Okrzei przez pętlę przy ul. Partyzantów do Dworca PKP w Rumi. Relację tej linii zmieniono z dniem 8 czerwca, łącząc Dworzec PKP z pętlą przy ul. Partyzantów, trasą linii 85. Ze względu na brak wystarczającego popytu linia przestała funkcjonować wraz z rozpoczęciem letnich wakacji szkolnych.

W 1999 r. od 2 kwietnia przez około miesiąc, z powodu remontu skrzyżowania ulicy Starowiejskiej i I Dywizji Wojska Polskiego, autobusy linii J skierowane zostały od strony Wejherowa do pętli na pl. Kaszubskim w Rumi, natomiast trasy linii 83 i 173 wyznaczono ulicami: Roszczynialskiego, Żwirki i Wigury, Tysiąclecia i I Dywizji Wojska Polskiego (jak w przypadku linii 85). Z dniem 1 września 1999 r. ZKM w Gdyni uruchomił, na zlecenie Gminy Wejherowo, nową linię 88, łącząca Dworzec PKP, osiedle Szmelta i miejscowość Łężyce w gminie Wejherowo. Wybrane kursy skierowane zostały przez pętlę przy ul. Górniczej, do której w okresie Wszystkich Świętych uruchomiono dodatkowo linię 373 z Dworca PKP w Gdyni-Chyloni.

W 2000 r. kolejny raz zmieniła się trasa linii R w Gdyni. Skierowano ją, z dniem 30 października, do osiedla Kacze Buki, z częstotliwością kursowania autobusów w dni powszednie w okresie roku szkolnego w godzinach porannego szczytu przewozowego co 6 min i popołudniowego co 7-10 min. W grudniu w okresie przedświątecznym zaczęła funkcjonować bezpłatna linia autobusowa 3, łącząca osiedle Janowo ulicami Dąbrowskiego i Sobieskiego z hipermarketem Hit w Gdyni-Cisowej. Linia ta została uruchomiona ponownie 1 kwietnia 2001 r. pod już zunifikowanym w sieci ZKM w Gdyni oznaczeniem – 03, dedykowanym liniom bezpłatnym dla pasażerów, wyróżniającym się cyfrą 0 z przodu. Kilka miesięcy później, 11 sierpnia 2001 r., uruchomiono kolejną wersję tej linii, oznaczoną numerem 04, łączącą Hipermarket Hit w Gdyni-Cisowej z osiedlem przy ul. Łąkowej w Redzie, skróconą jeszcze w tym samym roku do Dworca PKP w Redzie.

W 2001 r., z dniem 1 sierpnia, wydłużono, na okres niespełna roku, trasę linii 88 dwoma wybranymi kursami do miejscowości Koleczkowo, a dwa miesiące później uruchomiono linię 288, która połączyła Rumię z pętlą przy centrum handlowym Euromarket w Gdyni-Karwinach przez Łężyce i gdyńskie Wiczlino. W okresie Wszystkich Świętych obsługę cmentarza w Starej Rumi i Cmentarza Komunalnego zaczęła zapewniać linia autobusowa zwykła 386, zamiast linii specjalnej 507.

W 2001 r. miała miejsce zmiana granic administracyjnych Rumi, polegająca na przyłączeniu do tego miasta wsi Kazimierz. Decyzja ta kilka miesięcy później została unieważniona i 1 stycznia 2002 r. przywrócono granice miasta Rumi i gminy Kosakowo sprzed zmian. Także w styczniu 2002 r. zlikwidowano osiedlową linię 84 funkcjonującą w Janowie, a od 17 czerwca 2002 r. autobusy linii 88 ponownie kończyły bieg we wszystkich kursach na pętli w Łężycach. Od 31 sierpnia 2002 r. wybrane kursy linii 86 objęły swoją trasą ulice: Sabata, Batorego, św. Józefa i Kamienną na osiedlu Szmelta, wspomagając w godzinach dowozów i odwozów uczniów linie 88 i 288. Jednocześnie w niedziele i święta skierowano wybrane kursy linii 86 z Dębogórza-Wybudowania do Rumi przez Kazimierz.

Z dniem 23 kwietnia 2003 r. zrezygnowano z dodatkowej obsługi osiedla Szmelta autobusami linii 86, a 1 lipca 2003 r. zmodyfikowano trasę linii 288, rezygnując z obsługi Wiczlina, Dąbrowy i Karwin w Gdyni, wyznaczając jednocześnie nowy kraniec linii przy Dworcu PKP w Gdyni-Chyloni.

W 2004 r. dokonano niewielkiej korekty przebiegu trasy linii 83 w Rumi, prowadząc ją na odcinku Dworzec PKP – pętla przy ul. Partyzantów trasą linii 85. Ponadto zmodyfikowano także trasę linii pospiesznej sezonowej M, kierując ją, najpierw tylko wybranymi kursami, a później wszystkimi, przez Dębogórze i Kosakowo.

W 2005 r. zmieniona została trasa bezpłatnej linii 03, którą poprowadzono dodatkowo ulicami Starowiejską i Dębogórską w Rumi. Przestała jednocześnie funkcjonować linia bezpłatna 04 na trasie z Gdyni do Redy.

Linia 83 z Rumi do Dworca PKP w Redzie została zlikwidowana 31 stycznia 2006 r. Natomiast z dniem 6 maja 2006 r. uruchomiona została sezonowa linia 383, funkcjonująca w soboty, niedziele i święta od maja do października, łącząca okrężnie pętlę przy ul. Górniczej z Dworcem PKP, osiedlem Janowo, pętlą przy ul. Partyzantów i ul. Tysiąclecia. W 2006 r. w sieci ZKM w Gdyni dokonano także zmiany oznaczeń linii nocnych, z trzycyfrowych obowiązujących od lat 80. XX w., rozpoczynających się od cyfry 4 na literowo-cyfrowe z literą N na początku. Zmiany oznaczeń linii nocnych miały miejsce też w Rumi, oznaczenie 430 zmienione zostało na N30.

W 2008 r. likwidacji uległa bezpłatna linia 03 z Rumi do hipermarketu Tesco w Gdyni-Cisowej.

Istotną zmianą w ofercie przewozowej komunikacji miejskiej w Rumi było uruchomienie 10 kwietnia 2010 r. linii 87, łączącej osiedle Janowo z Centrum Handlowym Auchan Port Rumia. Była to pierwsza linia w Rumi, której trasa pomijała centrum przesiadkowe przy Dworcu PKP w Rumi. Już 3 stycznia 2011 r. nastąpiła nieznaczna modyfikacja trasy tej linii, polegająca na rezygnacji z obsługi ulicy Różanej i Kosynierów. Linię obsługiwał 1 autobus z częstotliwością co 60 min. Z dniem 26 czerwca, linię pospieszną M skierowano z Rumi do Rewy wszystkimi kursami przez Dębogórze i Kosakowo.

Mercedes-Benz O530 Citaro, nr inw. 7099. Linia 87. Rumia, ul. Dębogórska. 2017 r. (Fot. Piotr Koehna)

Z dniem 1 maja 2011 r. zlikwidowany został wariant trasy linii J realizowany w kursie późnowieczornym do pętli przy ul. Partyzantów trasą linii 85 (uruchomiony w 1999 r.)

W 2013 r., z dniem 1 czerwca linię 87 w kursach z Janowa SKM do Centrum Handlowego Auchan Port Rumia poprowadzono ulicami: Stoczniowców, Dąbrowskiego, Pomorską, Gdańską i Dąbrowskiego. Natomiast z dniem 9 listopada wprowadzony został nowy wariant trasy linii 86. Z pętli przy ul. Górniczej w kierunku Dębogórza-Wybudowania wybranymi kursami autobus linii 86 został skierowany ulicami: Towarową, Zbychowską i Grunwaldzką do Dworca PKP w Rumi i dalej stałą trasą. Ponadto wybrane kursy na linii 86 zostały przedłużone z pętli w Dębogórzu-Wybudowaniu do pętli w Dębogórzu przy ul. Słonecznikowej. 

W 2014 r., dniem 3 lutego, uruchomiono dodatkowe kursy linii 288 z Rumi Dworca PKP do Gdyni-Chyloni Dworca PKP. Pozostałe nieliczne kursy linii 88 na trasie Rumia Dworzec PKP – Łężyce-Głodówko zaczęły być wykonywane z oznaczeniem 288. W rezultacie linia 88 została zlikwidowana. Natomiast z dniem 18 października wprowadzone zostały zmiany w funkcjonowaniu linii 87 polegające na uruchomieniu linii w niedziele i święta oraz dodatkowych kursów w dni powszednie i soboty.

W 2017 r, dniem 1 kwietnia, wprowadzona została komunikacja miejska do Starej Rumi, dzięki uruchomieniu nowej linii 84 z Dworca PKP do Centrum Handlowego Auchan Port Rumia ulicami: Chełmińską, Borówkową, Mostową i Lipową. Wybranymi kursami trasę linii 84 wyznaczono z osiedla Szmelta z ul. Podmokłej. Jednocześnie linię 87 wydłużono do Aquaparku w Redzie. Do obsługi każdej z tych linii przeznaczono jeden autobus, kursujący ze wzajemnie skoordynowaną częstotliwością co 60 min.

W 2020 r. najpierw pod wpływem problemów finansowych gmin związanych z polityką rządu, a następnie z pandemią Covid-19, rozpoczął się okres ograniczania oferty przewozowej, który objął także Rumię. Oszczędności rozpoczęto od linii J i R. Na tej pierwszej, z dniem 11 stycznia, zmniejszona została częstotliwość kursowania autobusów w dni powszednie w godzinach szczytów przewozowych z 30 do 40 min. W rezultacie linię zaczęły obsługiwać 3 autobusy zamiast czterech. Od 2020 r. nie jest uruchamiana sezonowa linia 383.

W 50-letnim okresie funkcjonowania komunikacji miejskiej w Rumi zadania przewozowe obsługiwali różni przewoźnicy. Pierwsza linia w 1972 r. uruchomiona została przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Gdańsk-Gdynia. Następnie od 1975 r. do 1989 r. przewozy wykonywane były przez Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Gdańsku, Zakład w Gdyni. Po jego likwidacji zastąpiło go Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne przekształcone w Miejski Zakład Komunikacyjny. Od 28 marca 1992 r. w rumskiej komunikacji miejskiej zatrudniono po raz pierwszy przewoźnika prywatnego – Przedsiębiorstwo Przewozowe Krzysztof Czerwiński, które obsługiwało wybrane zadania na linii 83 w dni robocze i na linii 86 w dni wolne od pracy. Kolejnych nowych operatorów, w tym prywatnych, zatrudniał powstały w 1992 r. Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni, który jest do dzisiaj organizatorem usług komunikacji miejskiej w Rumi. Od tego momentu w ramach podpisywanych kontraktów, a obecnie, stosownie do wyników przetargów, swoje usługi zaczęli świadczyć inni przewoźnicy: Przedsiębiorstwo Transportowe „Transbus” Ludwik Kuchta, Ornowski Travel Zbigniew Ornowski, Przewozy Autobusowe „Gryf” sp. z o.o. s.k. z Kartuz (obecnie z Żukowa), Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Wejherowie (później Pomorska Komunikacja Samochodowa sp. z o.o., obecnie PKS Gdynia SA), Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Gdańsku (obecnie PKS w Gdańsku sp. z o.o.), Usługi Transportowo- Ślusarskie Tomasz Śliwiński, Autobusowe Linie Prywatne sp. z o.o. z Elbląga, Irex 3 sp. z o.o. z Gdyni z siedzibą w Świętochłowicach i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BP Tour” Piotr Brewczak z Bełżyc koło Lublina. Ponadto nieprzerwanie przewozy świadczą w Rumi dwie gdyńskie spółki miejskie – Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z bazą w Kaczych Bukach i Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej sp. z o.o. z zajezdnią na Pogórzu Dolnym w Gdyni.

MAN NL280 Lion’s City 12 EfficientHybrid, nr inw. 7091. Linia 85. Rumia, ul. Tysiąclecia. 2020 r. (Fot. Piotr Koehna)

W obsłudze komunikacyjnej Rumi wykorzystywane były autobusy różnych marek i typów. W 1972 r. komunikację miejską zainaugurował na linii 153 Jelcz 272 MEX. Od końca lat 70. dominowały Jelcze PR 110. Od 1983 r. wprowadzane były sukcesywnie do eksploatacji standardowe Ikarusy 260. Z czasem na linii R pojawiły się przegubowe Ikarusy 280, które ją zdominowały. Do eksploatacji na pozostałych liniach weszły standardowe Jelcze M11 i Jelcze L11. W latach 2000. komunikację miejską w Rumi opanowały nowoczesne pojazdy niskopodłogowe. Najpierw na linii R, a potem także na linii J zaczęły jeździć przegubowe Mercedesy O530G Citaro, przewoźnika PKS w Wejherowie i jego następców prawnych. Poza Mercedesami do obsługi komunikacyjnej Rumi wprowadzone zostały też Neoplany, Many i Solarisy. Przez krótki okres czasu na linii J kursował autobus piętrowy marki MAN. Z kolei do obsługi linii 86 były ekspediowane midibusy. W 2020 r. włączone zostały do eksploatacji na linii 85 w Rumi przez operatora P.A. Gryf dwa nowe autobusy MAN NL280 Lion’s City 12 EfficientHybrid, pierwsze w Polsce pojazdy nowej generacji tej marki. Wyróżnia je zastosowanie napędu hybrydowego w postaci silnika diesla i małego silnika elektrycznego, w celu zmniejszenia poziomu emisji spalin.

Opracowanie tekstu: Mariusz Józefowicz i Olgierd Wyszomirski

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń