Czwartek, 18 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Pierwsze posiedzenie Komitetu Rewitalizacji drugiej kadencji


Pierwsze posiedzenie Komitetu Rewitalizacji drugiej kadencji15.11.2023 r.

Pierwsze posiedzenie Komitetu Rewitalizacji drugiej kadencji

13 listopada 2023 r. w Bibliotece Kaszubskiej odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Rewitalizacji drugiej kadencji w Gminie Miejskiej Rumia. W inaugurującym spotkaniu wzięli udział wszyscy członkowie Komitetu oraz zaproszeni goście. Uczestnikom przybliżono uwarunkowania dotyczące rewitalizacji i gminnego programu rewitalizacji wynikające z Ustawy o rewitalizacji z 9 października 2015 r., a także zasady działania Komitetu Rewitalizacji w oparciu o Uchwałę nr XXV/245/2016 Rady Miejskiej Rumi z 30 czerwca 2016 r.

W trakcie obrad z grona Komitetu wybrano przewodniczącego – Teresę Hebel – oraz zastępcę – Marcina Nietupskiego. Komitet omówił i zaopiniował Ewaluację On-going Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Rumia na lata 2017-2030. W dyskusji podkreślono historyczne znaczenie Starej Rumi dla całego miasta, a także zwrócono uwagę na szereg potrzeb tego podobszaru rewitalizacji.

Przypominamy, iż Komitet Rewitalizacji Gminy Miejskiej Rumia pełni funkcję opiniodawczo-doradczą w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji, a także stanowi przestrzeń do współpracy i dialogu mieszkańców z władzami Rumi.

Pierwsze posiedzenie Komitetu Rewitalizacji drugiej kadencji

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń