Czwartek, 21 Styczeń 2021
powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast
BIP Rumia

Rok 2020 w liczbach


Rok 2020 w liczbachf13.01.2021 r.

Miniony rok nie należał do najłatwiejszych. Z wielu powodów po raz pierwszy od lat liczba mieszkańców Rumi spadła, odnotowano też więcej zgonów i zawarto mniej małżeństw. Szczegółowe statystyki dotyczące populacji miasta można znaleźć w poniższym artykule.

Pod koniec roku 2019 liczba osób zameldowanych w Rumi na pobyt stały i czasowy wynosiła łącznie 46 943, z czego niemal 52% stanowiły kobiety. W roku 2020 liczba ta spadła do 46 628, przy czym kobiety nadal stanowią większość – 51% miejskiej społeczności.

W mieście ubyło cudzoziemców. Pod koniec 2019 roku zameldowanych na pobyt stały i czasowy było łącznie 299 obcokrajowców, natomiast według zeszłorocznych statystyk liczba ta spadła do 269.

Bez wątpienia epidemia COVID-19 i związane z nią obostrzenia miały negatywny wpływ na liczbę zarejestrowanych w Rumi małżeństw, w tym zawieranych poza granicami kraju. Jeszcze w roku 2019 na nową drogę życia wstąpiło 221 par, natomiast w roku 2020 było to 177 par.

Tendencja spadkowa dotyczy także rumskich dzieci narodzonych poza granicami Polski. W roku 2019 liczba tzw. transkrybowanych aktów urodzenia wynosiła 93, w roku 2020 zmniejszyła się do 46. Nieznaczny spadek odnotowany został również w przypadku zameldowanych w Rumi noworodków – z 450 do 447 dzieci.

Sytuacja epidemiczna nie przełożyła się znacząco na liczbę zgonów. W roku 2019 odnotowano ich na terenie Rumi 338, natomiast w roku 2020 liczba ta zwiększyła się do 354.

Kalendarz wydarzeń