Czwartek, 18 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Pomoc dla rodziny pogorzelców – podjęte działania


Pomoc dla rodziny pogorzelców – podjęte działania12.12.2018 r.

Od dnia pożaru, który miał miejsce w nocy z 1 na 2 października bieżącego roku w budynku mieszkalnym przy ul. Świętojańskiej w Rumi, Miejski Ośrodek  Pomocy Społecznej w Rumi podejmuje wszelkie możliwe działania pomocowe na rzecz 8-osobowej rodziny. Osoby te zostały objęte różnorodnymi formami wsparcia.

Wyżywienie i lokal

MOPS zapewnia poszkodowanym całodzienne wyżywienie i finansuje pobyt w lokalu zastępczym. Miesięcznie jednostka przeznacza na ten cel prawie 14 tysięcy złotych. Rodzina została również objęta wsparciem w postaci zasiłku celowego w wysokości 2 tysięcy złotych w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego. W okresie od października do listopada poszkodowani otrzymali także zasiłek okresowy w wysokości 600 złotych miesięcznie. Uwzględniając szczególnie trudną sytuację rodziny, MOPS opłacił także obiady szkolne dla trojga uczących się dzieci, co w skali miesiąca stanowi koszt w wysokości 200 złotych. Przez ostatnie trzy miesiące wspomnianej rodzinie udzielono pomoc finansową w wysokości ponad 45 tysięcy złotych.

Zbiórka najpotrzebniejszych rzeczy

MOPS prowadził też zbiórkę rzeczową dla poszkodowanej rodziny. Uzyskano wsparcie między innymi w postaci: odzieży, środków czystości, środków higienicznych i pielęgnacyjnych, wózków dziecięcych, chodzików, a także mleka i kaszek dla najmłodszego dziecka. Zebrano też wiele zabawek, materiałów szkolnych, a także koce, kołdry czy poduszki. Zbiórka ta, ze względu na ogromny odzew społeczny, została na wniosek poszkodowanych zakończona 4 grudnia tego roku.

Wsparcie psychologiczne

Jednostka zorganizowała także wsparcie psychologiczne dla niespełna 2-letniej córki w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rumi. Ośrodek proponował także wsparcie psychologiczne dla rodziców, z czego nie skorzystali.

Nie ma mowy o odbieraniu dzieci

W obecności kuratora i asystenta rodziny, rodzice zostali zapewnieni, że z powodu pożaru opieka nad dziećmi nie zostanie im odebrana. Nie toczy się również żadne postępowanie, którego celem byłoby odebranie rodzicom opieki nad dziećmi. Nie jest też intencją ośrodka rozdzielanie rodziny. Poza tym, decyzja o odbiorze dzieci (oprócz sytuacji związanych z przemocą w rodzinie) należy wyłącznie do kompetencji sądu.

Dochód poszkodowanych

Obecnie źródłem utrzymania rodziny są świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a także dochód z pracy dorywczej. W październiku łączny przychód rodziny, uwzględniając świadczenia wychowawcze 500+ za szóstkę dzieci, wynosił około 6600 złotych. Ponadto MOPS zabezpiecza podstawowe potrzeby bytowe rodziny.

Zapewnienie lokalu

W związku z brakiem odpowiedniego mieszkania komunalnego (gmina nie dysponuje obecnie żadnym mieszkaniem, które można przeznaczyć na rzecz 8-osobowej rodziny), pracownicy socjalni poszukiwali lokalu spełniającego oczekiwania i potrzeby rodziny. Wynajem lokalu byłby opłacany przez MOPS w Rumi do czasu poprawy sytuacji materialnej poszkodowanych. Standard zaproponowanych lokali jest wyższy od warunków panujących w budynku, który uległ pożarowi. Zarówno asystent rodziny, jak i pracownik socjalny, regularnie przekazywali rodzinie oferty najmu mieszkań i domów z obszaru Rumi oraz okolic, informując rodzinę o tymczasowości aktualnego schronienia. W ostatnich dniach rodzina zadeklarowała pozyskanie lokalu na wynajem, jednocześnie zgłaszając chęć pozostania w lokalu tymczasowym do okresu poświątecznego. Zdaniem rodziny, przeznaczone na wynajem mieszkanie wymaga remontu, który zakończy się 30 grudnia.

Miejsce zameldowania

MOPS w Rumi podejmował również liczne działania, by zaangażować w pomoc gminę Wejherowo, będącą miejscem ostatniego zameldowana rodziny na pobyt stały. Samorząd został poproszony o pomoc w zabezpieczeniu schronienia dla poszkodowanych.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń