Niedziela, 14 kwietnia 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Pomorskie Badania Ruchu 2024 – ankieterzy będą zbierać informacje


Pomorskie Badania Ruchu 2024 – ankieterzy będą zbierać informacje22.02.2024 r.

Od połowy lutego do połowy czerwca 2024 w wylosowanych gospodarstwach domowych z terenu województwa pomorskiego ankieterzy zapytają mieszkańców o sposoby przemieszczania się do pracy, szkoły, na zakupy lub do domu. Ankiety będą zbierane w ramach Pomorskich Badań Ruchu 2024, realizowanych na zlecenie Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego.

Zebrane podczas badania informacje posłużą m. in. do dostosowania oferty transportu zbiorowego do potrzeb mieszkańców, planowania przebiegu przyszłych ulic, dróg rowerowych i tras komunikacji miejskiej.

Badanie będą realizowali ankieterzy PBS Sp. z o.o. Każdy z nich będzie wyposażony w imienny identyfikator.

Udział w badaniu jest dobrowolny. Informacje zebrane przez ankieterów podczas wywiadu nie będą wykorzystane w sposób pozwalający na zidentyfikowanie pytanej osoby. Wyniki badania będą analizowane jedynie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych. Firma, która będzie realizowała badanie, posiada certyfikat Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów gwarantujący, że badanie zostanie wykonane rzetelnie i zgodnie z surowymi normami jakości obowiązującymi w badaniach rynku i opinii.

Dane zebrane podczas badań będą przetwarzane w sposób właściwy i bezpieczny.

Więcej informacji o badaniu na stronie internetowej: https://pbpr.pomorskie.pl/home/pomorskie-badania-ruchu-2024/

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń