Środa, 12 czerwca 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Ponad 4300 interwencji, większość dotyczyła wykroczeń drogowych i spożywania alkoholu


Ponad 4300 interwencji, większość dotyczyła wykroczeń drogowych i spożywania alkoholu11.01.2023 r.


Od przeszło 32 lat nad bezpieczeństwem mieszkańców naszego miasta czuwają funkcjonariusze Straży Miejskiej w Rumi. Jednostka nieustannie się zmienia, dostosowując do aktualnych potrzeb i warunków. Obecnie mundurowi mierzą się ze skutkami wojny na Ukrainie i konsekwencjami trudnej sytuacji gospodarczej w kraju, a mimo to z sukcesem realizują kolejne zadania.

Pomimo trudniejszej niż jeszcze kilkanaście miesięcy temu sytuacji gospodarczej staramy się utrzymywać na dotychczasowym poziomie liczbę patroli na terenie miasta, a zatem i poziom oraz poczucie bezpieczeństwa – mówi Tomasz Stachowiak, komendant Straży Miejskiej w Rumi. – Wojna za wschodnią granicą spowodowała, że nasze interwencje często są związane z informowaniem obywateli Ukrainy o formach pomocy oferowanych przez samorząd i władze centralne, pomagamy też trafić do odpowiednich instytucji zajmujących się konkretnymi problemami. Niestety zdarzają się także interwencje związane z popełnianiem wykroczeń przez te osoby – dodaje.

Straż Miejska w Rumi zatrudnia aktualnie osiemnastu funkcjonariuszy, większość z nich realizuje głównie zadania patrolowe. Pojedynczy mundurowi zajmują się prowadzeniem postępowań wyjaśniających i sporządzaniem wniosków o ukaranie do sądu, są także rewirowi i dyżurni. Wszyscy strażnicy mają uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, co jest ogromną zaletą podczas współpracy z policją.

Jednostka dysponuje trzema samochodami służbowymi, jeden z nich jest przeznaczony do przewozu osób ujętych. Radiowozy posiadają pełne wyposażenie ratownictwa medycznego, w tym defibrylatory AED zakupione w ramach w Budżetu Obywatelskiego. Do dyspozycji strażników jest także pięć służbowych rowerów.

Każdy strażnik ma jednolite umundurowanie. W skrajnych sytuacjach może sięgnąć po kajdanki, pałkę służbową lub ręczny miotacz gazu. Nasza jednostka posiada także dwa paralizatory strzelające, czyli urządzenia służące do obezwładniania za pomocą energii elektrycznej – uzupełnia komendant.

Tylko w 2022 roku rumscy strażnicy miejscy zrealizowali ponad 2500 patroli, a liczba podejmowanych przez nich interwencji przekroczyła 4300 – zdecydowana większość dotyczyła wykroczeń drogowych i spożywania alkoholu w miejscach zabronionych.

Mundurowi dokonali również blisko 1900 kontroli miejsc zagrożonych, które mieszkańcy wskazywali jako niebezpieczne, i wylegitymowali prawie 400 osób. Przeszło 130 spraw funkcjonariusze skierowali do sądu. W niemal 40 przypadkach strażnicy doprowadzili do usunięcia wraku pojazdu z drogi publicznej. Udało im się także zatrzymać samochód, którym kierowała pijana kobieta.

Strażnicy miejscy od 2018 roku systematycznie przyczyniają się do poprawy jakości powietrza, pobierając i badając próbki popiołu z pieców domowych. Działania te są podejmowane między innymi na wniosek mieszkańców, którzy podejrzewają, że w ich sąsiedztwie spalane są śmieci, szkodliwe substancje bądź tworzywa. Tego typu interwencje często kończą się mandatami karnymi albo zmuszają trucicieli do przyznania się. W roku 2022 funkcjonariusze pobrali 50 takich próbek, a w co trzecim przypadku stwierdzono spalanie przedmiotów, które nie powinny znaleźć się w piecu. Strażnicy kontrolują również prywatne posesje pod względem przestrzegania ustawy o ochronie środowiska.

W ramach optymalizacji i zmniejszenia kosztów funkcjonowania jednostki, a także poprawy bezpieczeństwa danych osobowych, w 2022 roku udało nam się wdrożyć kilka znaczących zmian. Między innymi usprawniliśmy niektóre procedury, znacznie zmniejszając koszty wydruku i zużycia papieru. Uprościliśmy też postępowania wyjaśniające i inne czynności prowadzone przez funkcjonariuszy – wymienia komendant Tomasz Stachowiak. – Bez względu na trudną sytuację ekonomiczną robimy wszystko, by zwiększyć efektywność zarządzania jednostką oraz skuteczność w zakresie prewencji, ujawniania wykroczeń czy egzekwowania obowiązujących przepisów – podsumowuje.


Raport ze Straży Miejskiej w Rumi

Rok 2022 w liczbach (stan na 20.12.2022 r.)

– 4327 interwencji
– 2571 patroli
– 1894 kontrole miejsc zagrożonych
– 1205 nałożonych mandatów
– 389 wylegitymowanych osób
– 338 skontrolowanych posesji
– 135 wspólnych działań i patroli z policją
– 132 wnioski skierowane do sądu
– 38 wraków pojazdów usuniętych z dróg

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń