Poniedziałek, 15 kwietnia 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Pora zgłaszać kandydatów do „Wiatru od Morza”


Pora zgłaszać kandydatów do „Wiatru od Morza”19.01.2024 r.

To już siódmy raz, kiedy Samorząd Województwa Pomorskiego wraz z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną organizują jeden z ważniejszych literackich konkursów w kraju. Do 31 marca trwa zgłaszanie kandydatów do Pomorskiej Nagrody Literackiej „Wiatr od Morza”.

Dotychczasowa lista laureatów jest bardzo imponująca, a nagrodzone tytuły stały się kultowymi pozycjami wśród czytelników. Pomorska Nagroda Literacka „Wiatr od Morza” przyznawana jest w kategoriach: Literacka Książka Roku i Pomorska Książka Roku i jak co roku poznamy laureata lub laureatkę za Całokształt Pracy Twórczej:

  • Literacka Książka Roku – oceniane będą utwory wydane w 2023 roku, należące do szeroko rozumianej literatury pięknej: poezja, proza, reportaż literacki, esej, monografia, rozprawa krytyczno-literacka o wysokich wartościach estetycznych, a także scenariusz, utwór dramatyczny.
  • Pomorska Książka Roku – oceniane będą publikacje wydane w 2023 roku, związane tematycznie z Pomorzem, zarówno literackie, jak i pochodzące z innych dziedzin piśmiennictwa: opracowania historyczne, monografie, biografie, studia regionalne, przewodniki, albumy, rozprawy naukowe.
  • Całokształt pracy literackiej – oceniany będzie dorobek pracy twórczej: jego wartość intelektualna, artystyczna, oddziaływanie krajowe, znaczenie dla regionu, dokonania w dziedzinach pozaliterackich: edukacji, życiu kulturalnym i społecznym oraz popularyzacji literatury, książki i czytelnictwa.

Kandydatów mogą zgłaszać: stowarzyszenia i związki literackie, redakcje czasopism literackich, wydawnictwa, wyższe uczelnie humanistyczne, stowarzyszenia regionalne, biblioteki, instytucje kultury, media, a także członkowie jury Nagrody.

Każdy podmiot ma prawo zgłosić jedną kandydaturę w każdej z trzech kategorii.

Zgłoszenia w formie pisemnej z uzasadnieniem oraz załączonym egzemplarzem zgłaszanej książki, należy przesłać w terminie do 31 marca na adres: Biuro Pomorskiej Nagrody Literackiej, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku, Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdańsk.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń