Środa, 17 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Powołano Komitet Rewitalizacji II kadencji


Powołano Komitet Rewitalizacji II kadencji06.10.2023 r.

W dniu 7 września 2023 r. zarządzeniem nr 2104/347/2023 burmistrza Rumi powołany został Komitet Rewitalizacji w Gminie Miejskiej Rumia, w skład którego wchodzą przedstawiciele mieszkańców miasta i obszaru rewitalizacji, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, organizacji pozarządowych, właścicieli i zarządców nieruchomości oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Rumi, miejskich jednostek organizacyjnych i spółek miejskich.

Komitet Rewitalizacji Gminy Miejskiej Rumia drugiej kadencji będzie pełnić funkcję opiniodawczo-doradczą w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. Komitet będzie też stanowić przestrzeń do współpracy i dialogu mieszkańców z władzami Rumi.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń