Środa, 06 lipca 2022
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Powstaje Wirtualne Muzeum Rumi. Eksponaty będzie można zobaczyć nie tylko w sieci


Powstaje Wirtualne Muzeum Rumi. Eksponaty będzie można zobaczyć nie tylko w siecif11.05.2021 r.

Zbiory Wirtualnego Muzeum Rumi

Wracamy do tematu, który poruszaliśmy w sierpniu minionego roku. Zgodnie z zapowiedzią, historyczne eksponaty Rumi wkrótce zostaną w pełni uporządkowane i ujrzą światło dzienne, jednak w zupełnie nowej odsłonie. Zbiór będzie można podziwiać na żywo i przez internet pod szyldem Wirtualnego Muzeum Rumi.

Przez wiele lat jedynym miejscem w mieście, gdzie można było zaznajomić się z lokalną historią, był Miejski Dom Kultury w Rumi. Tamtejsza salka historyczna powstała w latach dziewięćdziesiątych i z początku zainteresowanie projektem było stosunkowo duże, a mieszkańcy wspomagali jego rozwój poprzez dostarczanie rodzinnych pamiątek, zabytkowych narzędzi, ceramiki czy wyrobów rękodzielniczych.

Wartość historyczna dostarczanych i eksponowanych przedmiotów była jednak różna. Do niedawna wystawa obejmowała kilkaset artefaktów, a część z nich pozbawiona była lokalnego kontekstu historycznego, który jest kluczowy w procesie opowiadania o dziejach miasta. Ekspozycja na tyle się rozrosła, że przestrzeń Dworku pod Lipami przestała być wystarczająca. Dlatego też konieczne stało się wyselekcjonowanie i uporządkowanie cennych historycznie przedmiotów pochodzących zarówno z MDK-u, jak i innych miejskich jednostek.

Między innymi w tym celu burmistrz Michał Pasieczny w marcu 2020 roku powołał Dariusza Rybackiego, lokalnego pasjonata, na swojego społecznego pełnomocnika do spraw historii Rumi. Jest to funkcja pełniona dla dobra publicznego. Do zadań pełnomocnika należy prowadzenie działalności edukacyjnej związanej z dziedzictwem miasta, gromadzenie informacji i realizowanie badań dotyczących lokalnej historii, a także inicjowanie i koordynowanie działań w zakresie ochrony lokalnego dziedzictwa kulturalnego. Pełniąc tę funkcję, Dariusz Rybacki wspiera również lokalne organizacje i instytucje prowadzące działalność w zakresie nauki i kultury. Istotnym zadaniem pełnomocnika jest także stworzenie ewidencji miejsc szczególnie istotnych dla lokalnej historii oraz ewidencji cennych zabytków znajdujących się w lokalnych zbiorach, na co miastu udało się wygospodarować środki finansowe oraz przestrzeń.

Dariusz Rybacki, pełnomocnik burmistrza Rumi do spraw historii miasta

W ostatnich tygodniach te prace uległy znaczącej dynamizacji, ponieważ w końcu mamy odpowiednie pomieszczenie, gdzie można się tym w pełni zająć. Mieści się ono w Klubie Integracji Społecznej i oferuje świetne warunki do przechowywania lokalnych skarbów – mówi Dariusz Rybacki, pełnomocnik burmistrza Rumi do spraw historii miasta. – Na terenie Rumi nie ma muzeum, czyli przestrzeni przeznaczonej ściśle pod wyeksponowanie naszych artefaktów. Niemniej w oparciu o uporządkowane i wzbogacone zbiory wkrótce możliwe będzie organizowanie mobilnych wystaw czasowych i wirtualnych – przekonuje.

Wirtualne Muzeum Rumi ma bazować na realizowanych już projektach, a przede wszystkim na Cyfrowym Archiwum Społecznym Rumi, które od kilku lat było prowadzone z pomocą MDK-u.

Chcemy przekształcić Cyfrowe Archiwum w większy projekt. W ramach istniejącej witryny zaprezentujemy, poza zdjęciami i skanami dokumentów, także najciekawsze skatalogowane zabytki miejskie. Udostępnimy też obszerną księgę ewidencyjną. Dzięki jej powstaniu nasze zabytki będą miały swoje karty, zdjęcia, opisy i wskazane miejsce przechowywania. To nie tylko uporządkuje cały zbiór, ale też pozwoli pokazać mieszkańcom, czym dysponuje miasto, jeśli chodzi o historyczne eksponaty – wyjaśnia Dariusz Rybacki. – Pod szyldem Wirtualnego Muzeum Rumi będą też realizowane dotychczasowe projekty miękkie: seriale, podcasty, spacery, spotkania i wystawy czasowe. Mamy nadzieję, że będzie to wstęp do tego, aby w przyszłości w naszym mieście powstało muzeum w tradycyjnym tego słowa znaczeniu – podkreśla.

Zlokalizowane w Klubie Integracji Społecznej biuro nie jest przestrzenią wystawienniczą, dlatego z najciekawszymi eksponatami póki co będzie można się zapoznać przede wszystkim wirtualnie, na stronie internetowej: historiarumi.pl. Przedmioty te będą także prezentowane na żywo podczas okresowych wystaw.

Nie chcemy się ograniczać wyłącznie do internetu, mimo że obecnie, z wiadomych przyczyn, jest to najlepsze rozwiązanie. Najważniejsza jest interakcja, dlatego będziemy zapraszać miłośników lokalnej historii do Miejskiego Domu Kultury, Stacji Kultura, Klubu Integracji Społecznej i innych jednostek, w których będziemy prezentować nasze muzealne zbiory. Każdy będzie mógł przyjść i zobaczyć na własne oczy, jakimi zabytkami dysponuje Rumia – przekonuje pełnomocnik burmistrza Rumi do spraw historii miasta.

Do końca roku ma się zakończyć katalogowanie kilkuset przedmiotów oraz przygotowanie ich do celów wystawienniczych. Eksponaty te będą sukcesywnie wprowadzane na stronę internetową Wirtualnego Muzeum Rumi. Wznowiona zostanie również akcja przyjmowania od darczyńców cennych historycznie przedmiotów. Włączane do miejskiego zbioru eksponaty będą jednak ściśle selekcjonowane.

Osoby, które chciałyby obejrzeć na żywo miejski zbiór zabytków, mają taką możliwość. Wystarczy wypełnić dostępny na stronie internetowej historiarumi.pl formularz kontaktowy. Takie indywidualne spotkania, ewentualnie w bardzo niewielkich grupach, odbędą się z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych – podsumowuje Dariusz Rybacki.

Zbiory Wirtualnego Muzeum Rumi Przekazanie archiwalnych zdjęć przez mieszkankę – Małgorzatę Tokarz-Sitek Część zbiorów prywatnych Małgorzaty Tokarz-Sitek Część zbiorów prywatnych Małgorzaty Tokarz-Sitek

Ściągnij galerię
Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń