Czwartek, 08 grudnia 2022
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Poznaliśmy top 10 rumskich ósmoklasistów


Poznaliśmy top 10 rumskich ósmoklasistówf21.06.2022 r.

Dziesięcioro tegorocznych absolwentów rumskich szkół podstawowych, którzy otrzymali nagrody burmistrza

Dziesięcioro tegorocznych absolwentów rumskich szkół podstawowych, którzy zdobyli najwyższą średnią ocen i wyróżnili się dodatkowymi osiągnięciami, zostało uhonorowanych nagrodami burmistrza.

Uroczystość wręczenia wyróżnień najlepszym absolwentom rumskich szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 odbyła się 20 czerwca w Miejskim Domu Kultury. Nagradzanej młodzieży towarzyszyli rodzice, opiekunowie, nauczyciele, wychowawcy i dyrektorzy. Nagrody rzeczowe i dyplomy wspólnie wręczali laureatom wiceburmistrz Piotr Wittbrodt oraz przewodniczący rady miejskiej Krzysztof Woźniak.

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratuluję. Podziękowania należą się również rodzicom i opiekunom, którzy wspierali was w tej drodze.  Zamykacie ważny etap w swoim życiu, bo to między innymi w szkole podstawowej, którą właśnie opuszczacie, zawiązywały się wasze pierwsze przyjaźnie. Życzę wam dalszych sukcesów i realizacji planów, a teraz pora na zasłużone wakacje i odpoczynek – powiedział wiceburmistrz Piotr Wittbrodt.

Zwieńczeniem spotkania były pamiątkowe zdjęcia indywidualne i grupowe.

Sylwetki nagrodzonych:

 • Tymon Truszyński – absolwent Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Wybickiego. Tymon od kilku lat otrzymuje świadectwa z wyróżnieniem. Jest osobą o wysokiej kulturze osobistej, zaangażowaną w życie szkoły. W ostatnim roku uzyskał tytuł finalisty w ogólnopolskim konkursie „Liga Matematyczna” oraz tytuł stypendysty projektu „Zdolni z Pomorza – Gdynia”. Tymon wyróżnia się zdolnościami matematycznymi i programistycznymi.
   
 • Maja Bareja – absolwentka Szkoły Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka. Maja od klasy IV uzyskuje świadectwa z wyróżnieniem. Reprezentowała szkołę jako prelegentka podczas: III Pomorskiej Uczniowskiej Konferencji Naukowej, sesji Naukowej „Ą-Ę” z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego oraz Sejmu Dzieci i Młodzieży. Jest osobą gotową do niesienia pomocy innym. Aktywnie działała na rzecz szkoły i środowiska, biorąc udział w projektach i zbiórkach na rzecz potrzebujących. Maja wyróżnia się zdolnościami matematycznymi.  
   
 • Szymon Jaszewski – absolwent Szkoły Podstawowej nr 6 im. Aleksandra Majkowskiego. Szymon od IV klasy uzyskuje świadectwa z wyróżnieniem. Jest osobą pogodną i koleżeńską. Od lat godnie reprezentował szkołę, zajmując czołowe miejsca w zawodach sportowych oraz konkursach matematycznych, anglojęzycznych oraz wiedzy o Kaszubach i Pomorzu. Szymon działał też jako wolontariusz. W redzkim przedszkolu prowadził zajęcia z dziećmi pod nazwą „Matematyka dla smyka”.
   
 • Maja Pawłocka – absolwentka Szkoły Podstawowej nr 7 im. Karola Wojtyły. Maja jest wzorową uczennicą. Od kilku lat reprezentowała szkołę w licznych konkursach plastycznych, fotograficznych oraz turystycznych, odnosząc sukcesy na szczeblu powiatowym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim. Jest osobą bardzo odpowiedzialną oraz empatyczną. Maja od wielu lat pasjonuje się tańcem i rysunkiem, w których spełnia się artystycznie. 
   
 • Zuzanna Budzyńska – absolwentka Szkoły Podstawowej nr 8 im. ks. Stanisława Ormińskiego. Zuzanna przez cały okres nauki w szkole osiągała wysokie wyniki w nauce. Jest osobą punktualną, zdyscyplinowaną, sumienną, o wysokiej kulturze osobistej. Godnie reprezentowała klasę i szkołę, biorąc udział w: Olimpiadzie Matematycznej Juniorów, meczu matematycznym, konkursie matematyczno-geograficznym, wojewódzkim konkursie „Barwy Morza 2022” w kategorii literackiej oraz wojewódzkim konkursie gramatycznym „Rozwiąż Język”. Czynnie uczestniczyła w życiu szkoły oraz życiu środowiska lokalnego.  
   
 • Maja Rutkowska – absolwentka Szkoły Podstawowej nr 9 im. kpt. ż. w. Karola Olgierda Borchardta. Maja jest wzorową uczennicą. Od kilku lat godnie reprezentowała szkołę, biorąc udział i zajmując czołowe miejsca w zawodach tenisa stołowego oraz konkursach matematycznych i fizycznych. Maja jest osobą o wysokiej kulturze osobistej, aktywnie uczestniczącą w życiu klasy i szkoły jako współorganizatorka wielu przedsięwzięć.
   
 • Martyna Hebel – absolwentka Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Brzechwy. Martyna od klasy IV uzyskuje świadectwa z wyróżnieniem. Godnie reprezentuje szkołę w zawodach sportowych i konkursach przedmiotowych. W ostatnim czasie była finalistką wojewódzkiego konkursu historycznego oraz zajęła I miejsce w wojewódzkim konkursie przyrodniczo-ekologicznym „Śmieci mniej – Ziemi lżej”. Martyna aktywnie działała w szkolnym kole wolontariatu, organizując akcje charytatywne i zbiórki dla osób potrzebujących wsparcia.    
   
 • Zuzanna Szymańska – absolwentka Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek im. Świętej Rodziny. Zuzanna jest sumienną i bardzo pracowitą uczennicą. Aktywnie uczestniczyła w życiu szkoły i angażowała się w pracę na rzecz środowiska. Jest osobą pogodną i koleżeńską, dbającą o przyjazną atmosferę w klasie. Szkołę podstawową ukończyła ze średnią 6,0 i wzorowym zachowaniem.
   
 • Julia Kobylska – absolwentka Podstawowej Ekologicznej Szkoły Społecznej. Julia podczas swojej edukacji dała się poznać jako uczennica, która zawsze wzorowo wypełnia obowiązki oraz aktywnie działa w samorządzie szkolnym. Cechuje ją wysoka kultura osobista. Julia jest wszechstronnie uzdolniona, w ostatnim roku została finalistką konkursu kuratoryjnego z chemii i języka polskiego oraz otrzymała wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Literackiej Twórczości Młodzieży Witkacy.
   
 • Jakub Bords – absolwent Salezjańskiej Szkoły Podstawowej. Jakub uzyskał na koniec ósmej klasy średnią ocen 5,8. Jest finalistą kuratoryjnego konkursu z chemii. Jest osobą o bardzo wysokiej kulturze osobistej, aktywnie uczestniczącą w życiu szkoły i włączającą się w akcje charytatywne. Jakub reprezentował szkołę w poczcie sztandarowym.  
Podarunki wręczane wyróżnionym Przemawiający wiceburmistrz Piotr Wittbrodt Na środku Tymon Truszyński – absolwent Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Wybickiego Na środku Tymon Truszyński – absolwent Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Wybickiego Na środku Maja Bareja – absolwentka Szkoły Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka Na środku Maja Bareja – absolwentka Szkoły Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka Na środku Szymon Jaszewski – absolwent Szkoły Podstawowej nr 6 im. Aleksandra Majkowskiego Na środku Szymon Jaszewski – absolwent Szkoły Podstawowej nr 6 im. Aleksandra Majkowskiego Na środku Maja Pawłocka – absolwentka Szkoły Podstawowej nr 7 im. Karola Wojtyły Na środku Maja Pawłocka – absolwentka Szkoły Podstawowej nr 7 im. Karola Wojtyły Na środku: Zuzanna Budzyńska – absolwentka Szkoły Podstawowej nr 8 im. ks. Stanisława Ormińskiego Zuzanna Budzyńska – absolwentka Szkoły Podstawowej nr 8 im. ks. Stanisława Ormińskiego Na środku: Maja Rutkowska – absolwentka Szkoły Podstawowej nr 9 im. kpt. ż. w. Karola Olgierda Borchardta Na środku: Maja Rutkowska – absolwentka Szkoły Podstawowej nr 9 im. kpt. ż. w. Karola Olgierda Borchardta Na środku Martyna Hebel – absolwentka Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Brzechwy Na środku Martyna Hebel – absolwentka Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Brzechwy Na środku Zuzanna Szymańska – absolwentka Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek im. Świętej Rodziny Na środku Zuzanna Szymańska – absolwentka Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek im. Świętej Rodziny Na środku Julia Kobylska – absolwentka Podstawowej Ekologicznej Szkoły Społecznej Na środku Julia Kobylska – absolwentka Podstawowej Ekologicznej Szkoły Społecznej Na środku Jakub Bords – absolwent Salezjańskiej Szkoły Podstawowej Na środku Jakub Bords – absolwent Salezjańskiej Szkoły Podstawowej Osoby uczestniczące we wręczeniu wyróżnień najlepszym absolwentom Nagrodzeni absolwenci ósmych klas Zuzanna Szymańska (absolwentka Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek im. Świętej Rodziny) z bliskimi Zuzanna Budzyńska (absolwentka Szkoły Podstawowej nr 8 im. ks. Stanisława Ormińskiego) z bliskimi Tymon Truszyński (absolwent Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Wybickiego) z bliską osobą Maja Pawłocka (absolwentka Szkoły Podstawowej nr 7 im. Karola Wojtyły) z bliskimi i nauczycielami Na środku Julia Kobylska – absolwentka Podstawowej Ekologicznej Szkoły Społecznej Maja Bareja (absolwentka Szkoły Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka) z bliskimi

Ściągnij galerię
Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń