Piątek, 27 maja 2022
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Przyjechali do Rumi, by poznać proekologiczne rozwiązania


Przyjechali do Rumi, by poznać proekologiczne rozwiązaniaf14.12.2021 r.

Studenci z Polski i zagranicy, którzy brali udział w wizji lokalnej i spotkaniu

Studenci z Polski i zagranicy, pod przewodnictwem doktora Zbigniewa Kaczkowskiego z Uniwersytetu Łódzkiego, odwiedzili Rumię. Celem wizyty było przyjrzenie się wprowadzonym przez samorząd rozwiązaniom technicznym dotyczącym przede wszystkim gospodarki wodnej.

Doktor Zbigniew Kaczkowski jest pracownikiem Katedry UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej. To właśnie on zmobilizował grupę osiemnaściorga studentów, by w poniedziałek 13 grudnia przyjechać do Rumi i zająć się badaniem integracji procesów biologicznych i hydrologicznych oraz ich wykorzystaniem w celu poprawy potencjału środowiskowego i jakości wody poprzez opracowywanie rozwiązań bliskich naturze i rozwiązań systemowych.

Wizytujących oprowadzał po mieście Paweł Dąbrowski, naczelnik Wydziału Gospodarowania Mieniem Urzędu Miasta Rumi, zapoznając ich z zagadnieniami mającymi zastosowanie w mieście. Wizja terenowa rozpoczęła się w obrębie ulicy Mostowej, gdzie omówiono usytuowaną tam stację hydrologiczną. Następnie na ulicy Filtrowej przedstawione zostały rozwiązania dotyczące zagospodarowania wód deszczowych. Kolejnym punktem wycieczki było tzw. zielone patio na terenie Szkoły Podstawowej nr 7, gdzie przekształcono zabetonowany dziedziniec w przyjazne dla środowiska miejsce z retencjonowaniem wód, nowymi nawierzchniami przepuszczalnymi, ścieżkami, zielenią oraz elementami małej architektury. Studenci byli mocno zainteresowani tzw. suchym ogrodem deszczowym oraz ogrodami deszczowymi w pojemnikach. Dowiedzieli się również, jak nauczyciele wykorzystują ten teren do prowadzenia zajęć związanych z ekologią wód. Ostatnim punktem wycieczki były stawy rybne przy ulicy św. Józefa. Tam omówiony został cykl hodowli ryb, zademonstrowano też tryb pracy unikatowych stawów grawitacyjnych.

Po wizycie w terenie studenci spotkali się w Klubie Integracji Społecznej „Zagórze” z burmistrzem Michałem Pasiecznym, który przedstawił kierunki ekologicznego rozwoju Rumi. Zwieńczenie spotkania stanowił poczęstunek i rozmowy kuluarowe.

Wizja terenowa w obrębie ul. Mostowej Wizyta na ulicy Filtrowej Wizyta na ulicy Filtrowej Punktem wycieczki było tzw. zielone patio na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 Punktem wycieczki było tzw. zielone patio na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 Wizyta w stawach rybnych przy ul. św. Józefa Wizyta w stawach rybnych przy ul. św. Józefa Spotkanie studentów z burmistrzem Michałem Pasiecznym w KIS-ie Spotkanie studentów z burmistrzem Michałem Pasiecznym w KIS-ie Spotkanie studentów z burmistrzem Michałem Pasiecznym w KIS-ie Spotkanie studentów z burmistrzem Michałem Pasiecznym w KIS-ie Spotkanie studentów z burmistrzem Michałem Pasiecznym w KIS-ie

Ściągnij galerię
Kalendarz wydarzeń