Wtorek, 18 czerwca 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

„Rewitalizacja w naszym mieście” – weź udział w warsztatach edukacyjno-diagnostycznych


„Rewitalizacja w naszym mieście” – weź udział w warsztatach edukacyjno-diagnostycznych06.05.2024 r.


Trwają prace nad aktualizacją „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Rumia na lata 2017-2030” stanowiącego podstawę prowadzenia rewitalizacji w naszym mieście. Szczególnie istotny przy opracowaniu tego dokumentu jest udział lokalnej społeczności, poznanie jej potrzeb i oczekiwań, ale też wspólne wypracowanie działań i projektów, które pozwolą na ich realizację. W związku z tym Urząd Miasta Rumi zaprasza na warsztaty edukacyjno-diagnostyczne pt. „Rewitalizacja w naszym mieście” dotyczące budowania założeń do gminnego programu rewitalizacji.

Warsztaty będą okazją do usystematyzowania wiedzy na temat tego, czym jest rewitalizacja, jaka jest jej istota i założenia, a zwłaszcza do dyskusji na temat problemów i potrzeb podobszarów rewitalizacji: Towarowa, Zagórze, Stara Rumia 1. Z granicami obszaru rewitalizacji, na którym będą się skupiały warsztaty, można się zapoznać na stronie rumia.e-mapa.net.

Wypracowane w trakcie warsztatów wnioski będą stanowiły podstawę i wkład do aktualizowanego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Rumia.

Warsztaty odbędą się we wtorek 14 maja w godzinach 16:00-19:00 w Stacji Kultura (ul. Starowiejska 2).

 

Do udziału w warsztatach zapraszamy wszystkich mieszkańców Rumi, zwłaszcza związanych z podobszarami rewitalizacji: Towarowa, Zagórze i Stara Rumia 1, przedstawicieli organizacji pozarządowych, lokalnych przedsiębiorstw oraz podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, działających na rzecz ochrony środowiska oraz odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji – zachęcają urzędnicy organizujący warsztaty. – Liczymy bardzo na państwa obecność i zaangażowanie. Wierzymy, że wspólnie wypracujemy działania, które pozwolą na poprawę jakości życia nie tylko w obszarach zdegradowanych, ale również w całym naszym mieście – dodają.

Udział w warsztatach należy zgłosić do 10 maja na adres e-mail: rewitalizacja@rumia.eu.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń