Czwartek, 05 października 2023
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Rośnie liczba odwiedzających, rosną też rachunki za ogrzewanie


Rośnie liczba odwiedzających, rosną też rachunki za ogrzewanie17.05.2023 r.

Konferencja organizowana w ramach projektu „Historia ukryta w ruinach”

Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi 8 maja świętowali Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Była to również okazja do rozmów i podsumowań – w listopadzie 2021 roku zmienił się dyrektor tej instytucji. Przechodzącą na emeryturę Krystynę Laskowicz zastąpił wówczas Dariusz Rybacki. Jaka jest kondycja miejskiej biblioteki pod nowymi sterami?

Wyjątkowy rok

W 2022 roku biblioteka po raz pierwszy w swojej historii zorganizowała duże wydarzenia plenerowe, w tym Literackie Janowo, czyli cykl spotkań autorskich odbywających się w janowskim parku. Gośćmi tego wydarzenia byli m.in. Cezary Harasimowicz i Artur Andrus. W tym samym czasie rozszerzono identyfikację wizualną jednostki – obok logo Stacji Kultura, biblioteki głównej, pojawił się znak reprezentujący całą sieć biblioteczną.

Nowe logo, a wraz z nim identyfikacja wizualna, to coś, co wdrażamy stopniowo od połowy 2022 roku. Chodziło nam o to, aby zaprezentować Miejską Bibliotekę Publiczną w Rumi jako jednostkę, która posiada w swoich strukturach nie tylko Stację Kultura, ale i filie: Bibliotekę Janowo, filię nr 4 oraz budowaną obecnie Bibliotekę Kaszubską – mówi Dariusz Rybacki, dyrektor jednostki. – Logo zaprojektował Dominik Tyburski z pracowni projektowej Sikora Wnętrza. Odnosi się ono do budynku dworca kolejowego w Rumi, który od czasu powstania naszej biblioteki głównej jest w pewnym sensie symbolem architektonicznym miasta – dodaje.

W zeszłym roku biblioteka pozyskała także dofinansowania o łącznej wysokości 65 tysięcy złotych. Pieniądze trafiły do jednostki w ramach programu „Patriotyzm Jutra”. Zorganizowano za nie dwa  przedsięwzięcia historyczne, projekty: „Historia ukryta w ruinach. Cysterskie dziedzictwo Rumi, Pomorza i Polski” oraz „Skrzydła nad polskim Wybrzeżem. Historia lotniska w Rumi-Zagórzu”. Zespół biblioteczny zdobył także 35-tysięczne dofinansowanie, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, na zakup nowości wydawniczych.

W 2022 roku nie zanotowaliśmy znaczącego wzrostu liczby czytelników, statystyka utrzymuje się na poziomie trochę ponad 10 tysięcy osób, natomiast bardzo wzrosła liczba odwiedzin. Widać wyraźnie, że czytelnicy, po okresie pandemii, coraz chętniej wracają do bibliotek. W zeszłym roku zanotowaliśmy o 20 tysięcy więcej wizyt niż rok wcześniej. Łącznie nasze biblioteki odwiedzane były niespełna 100 tysięcy razy. Do rekordowych statystyk z czasów otwarcia Stacji Kultura trochę nam jeszcze brakuje, ale jesteśmy na dobrej drodze – podkreśla Dariusz Rybacki.

W minionym roku biblioteka zorganizowała także dziesiątki gier, spotkań, koncertów i wystaw, w tym wernisaż Joanny Zakrzewskiej „Kakehashi – połączenie” (wykład o kaligrafii japońskiej oraz promocja książki pt. „Prze-myśleć piękno”) czy koncert zespołu Ukraińska Dusza połączony ze zbiórką charytatywną na rzecz walczącej Ukrainy.

„Literackie Janowo”, na scenie Artur Andrus i Marcin Okoniewski (Okoń w sieci)

Kolebka rumskiej kaszubszczyzny

Najważniejszym projektem realizowanym przez miejską bibliotekę w 2022 roku była budowa Biblioteki Kaszubskiej – nowej filii bibliotecznej zlokalizowanej w Starej Rumi, przy Placu Kaszubskim. Prace budowlane zakończono w lutym 2023 roku. Do końca lipca zakończy się aranżacja wnętrz, oficjalne otwarcie biblioteki zaplanowano na sierpień.

Pierwotnie planowaliśmy otwarcie Biblioteki Kaszubskiej na późną wiosnę tego roku. Ze względu na konieczność powtórzenia jednego z przetargów aranżacyjnych termin przesunął się o kilka tygodni. Ostatecznie Bibliotekę Kaszubską otwieramy w sierpniu. W maju zamontowaliśmy pod biblioteką książkomat, czyli maszynę, która umożliwi odbieranie i oddawanie książek o dowolnej porze dnia i nocy – informuje dyrektor.

W Bibliotece Kaszubskiej wydzielone zostaną strefy dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Nowa filia będzie nawiązywać do tradycji i kultury materialnej Kaszub – nie tylko poprzez nazwę, ale i aranżację wnętrz. Za projekt odpowiada Jan Sikora, architekt Stacji Kultura.

Kolejne wyzwania

Mimo dotychczasowych osiągnięć przed Miejską Biblioteką Publiczną w Rumi piętrzą się wyzwania. Zaliczyć do nich można kolejne projekty inwestycyjne – przede wszystkim modernizację Biblioteki Janowo, dawnej biblioteki głównej mieszczącej się niezmiennie w pawilonie przy ulicy Pomorskiej. Ponadto w całej sieci planowane są drobne inwestycje mające ułatwić mieszkańcom korzystanie z zasobów bibliotecznych.

Na początku 2023 roku w Stacji Kultura zamontowaliśmy wrzutnię, czyli specjalną skrzynkę, do której można zwracać książki po godzinach otwarcia biblioteki. Takie same rozwiązanie chcemy także wdrożyć w pozostałych obiektach. Zaś najważniejszą inwestycją zaplanowaną na 2023 rok, zaraz po Bibliotece Kaszubskiej, jest stworzenie Muzeum Miasta Rumi w podziemiach Stacji Kultura. Fundusze na ten cel pochodzą z budżetu obywatelskiego. Jesteśmy na etapie projektowania sal wystawowych, będą one rozmieszczone na ponad 150 metrach kwadratowych dawnych sal konferencyjnych i magazynów. O postępach będziemy na bieżąco informować – zapowiada Dariusz Rybacki.

Realizacji licznych zadań nie ułatwia niestabilna sytuacja gospodarcza. Nieustające wzrosty kosztów prowadzenia działalności kulturalnej powodują, że miejska biblioteka była zmuszona znacząco ograniczyć liczbę organizowanych wydarzeń.

Już w 2022 roku odczuliśmy wzrosty opłat. Kolejne podwyżki w roku 2023 właściwie „zjadły” nasze środki przeznaczone na kontynuację rozpoczętych rok wcześniej inicjatyw promocyjnych – i to pomimo większego budżetu przekazanego nam przez organizatora, czyli urząd miasta. Jest to pokłosie ogólnych trendów gospodarczych odbijających się na całym sektorze kultury. O skali zjawiska mogą świadczyć koszty utrzymania Stacji Kultura. Przykładowo – roczna cena za ogrzewanie tego jednego obiektu wzrosła dwukrotnie: z 50… do 100 tysięcy złotych. A to tylko jeden z przykładów obrazujących skalę problemów, z jakimi się zmagamy. Wszystko to mimo składanych wniosków o objęcie nas ulgami. Spodziewaliśmy się podwyżek, ale nie aż tak wysokich – wyjaśnia dyrektor.

Mimo to bibliotekarze nie składają broni. W ostatnich tygodniach przygotowali i złożyli wniosek dotacyjny do programu „Wzmocnij swoje otoczenie”. Zaproponowany projekt zakłada przebudowę sali dla młodzieży w Bibliotece Janowo. Wnioskowana kwota to niecałe 20 tysięcy złotych. Autorką projektu jest Justyna Sychowska z Działu Gromadzenia Biblioteki Rumia.

Nie załamujemy rąk, bibliotekarki i bibliotekarze przyzwyczajeni są do funkcjonowania w trudnych warunkach. Liczymy, że po ciężkim 2023 roku nastąpi odwilż i będziemy mogli powrócić do realizacji wielu rozpoczętych wcześniej projektów. Tego sobie i innym bibliotekarzom życzę – podsumowuje Dariusz Rybacki.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń