Poniedziałek, 26 lutego 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Rozpoczęła się metamorfoza Zagórza


Rozpoczęła się metamorfoza Zagórza11.05.2020 r.


Na rumskim osiedlu Zagórze rozpoczęły się prace związane z przebudową infrastruktury podziemnej, w tym: sieci gazowej, przyłączy wodno-kanalizacyjnych oraz kanalizacji deszczowej. Docelowo powstaną tam również place zabaw, ścieżki rowerowe czy nowoczesne boiska. Warta ponad 11,5 mln zł inwestycja ma się zakończyć w czerwcu 2021 roku.

Do tej pory w ramach rewitalizacji Zagórza udało się wyremontować 10 budynków wielorodzinnych oraz zbudować kładkę pieszo-rowerową nad Zagórską Strugą. Ponadto dobiega końca budowa docelowej siedziby Klubu Integracji Społecznej przy ul. Sabata. Równolegle, od stycznia 2018 roku, realizowany jest społeczny aspekt rewitalizacji, którego głównym celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców borykających się z bezrobociem.

Przetarg na wykonanie kompleksowego zagospodarowania oraz rozbudowę infrastruktury komunalnej na Zagórzu został rozstrzygnięty pod koniec stycznia. Obecnie realizowane są przede wszystkim roboty ziemne związane z siecią gazową i kanalizacją. Kolejnym etapem będzie budowa nowoczesnych boisk, placów zabaw, ścieżek rowerowych, chodników, parkingów, wiat przystankowych oraz miejsc integracji. Wykonawcą jest firma budowlano-drogowa MTM SA.

Rewitalizacja Zagórza poprawi jakość życia naszej społeczności w tych nieco zaniedbanych i mniej aktywnych rejonach. Obecnie postępuje budowa i przebudowa infrastruktury technicznej. Działania są kompleksowe, oprócz prac budowlanych prowadzone są działania społeczne. Nie zwalniamy tempa – podkreśla radny Tomasz Urbaniak-Dzienisz, przewodniczący komitetu do spraw rewitalizacji.

Projekt rewitalizacji zakłada również kompleksowe zagospodarowanie Góry Markowca, w tym stworzenie ścianki wspinaczkowej z wieżą widokową, ścieżek historyczno-edukacyjnych, trasy kolarstwa górskiego oraz schodów terenowych. Przetarg na to zadanie wkrótce zostanie ogłoszony. Wszelkie prace na Górze Markowca powinny się zakończyć do 2022 roku.


Projekt pn. „Rewitalizacja Zagórza w Rumi” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, Poddziałanie 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT – współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt pn. „Klub integracji społecznej – Zagórze” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 6.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa – mechanizm ZIT – współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt pn. „Centrum Usług Społecznych – Zagórze” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2 Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.1 Rozwój Usług Społecznych – mechanizm ZIT – współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do tej pory na realizację projektu udało się pozyskać ponad 13 milionów złotych.


Ściągnij galerię
Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń