Sobota, 25 maja 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Rozpoczęły się testy wewnętrzne rowerów Mevo


Rozpoczęły się testy wewnętrzne rowerów Mevo22.08.2023 r.


Wewnętrzne testy systemu Mevo ruszyły 16 sierpnia. Podczas rozruchu weryfikacji zostanie poddane działanie aplikacji mobilnej, systemu IT oraz Centrum Obsługi Użytkowników. Sprawdzana będzie także wygoda i komfort jazdy. Sto rowerów ze wspomaganiem elektrycznym i 1050 rowerów klasycznych poddawanych jest testom, które potrwają 21 dni. Jeśli wypadną pomyślnie, po zakończeniu etapu pierwszego zostanie rozpoczęty rozruch zewnętrzny dla 80 000 użytkowników.

Dostawy rowerów

Zgodnie z umową, 1500 „elektryków” będzie znajdowało się w siedzibie operatora do połowy września. Również 1050 rowerów tradycyjnych jest w głównym magazynie City Bike Global. Wszystkie jednoślady biorące udział w rozruchu wewnętrznym są gotowe do udziału w testach.

Aplikacja mobilna i system IT

Trwają prace nad dopracowaniem systemu i aplikacji do obsługi wypożyczeń rowerów i zarządzania systemem oraz nadzorowania jego działania w gminach biorących udział w projekcie. Powstał i został przetestowany system do raportowania liczby wypożyczeń oraz zwrotu rowerów, zakupionych abonamentów, a także przejechanych kilometrów. Została przygotowana aplikacja mobilna do operowania systemem, a obecnie jest tłumaczona na język polski. Umożliwi ona m.in. inteligentne wyznaczanie tras w celu relokacji rowerów i usprawni logistykę działań operacyjnych podejmowanych przez pracowników Operatora.

Testy wewnętrzne

Wewnętrzny rozruch testowy rozpoczął się 16 sierpnia i potrwa 21 dni. W jego trakcie poddawane weryfikacji zostaną wszystkie elementy funkcjonowania systemu. Zweryfikowane zostanie działanie nowej aplikacji mobilnej, systemu do raportowania, GPS oraz Centrum Obsługi Użytkowników. Testy są przeprowadzane w oparciu o 100 rowerów – 75 ze wspomaganiem elektrycznym i 25 tradycyjnych. Sprawdzana jest także wytrzymałość baterii „elektryków”. Rowery ze wspomaganiem powinny przejechać minimum 100 kilometrów na pełnej baterii. W rozruchu wewnętrznym wezmą udział pracownicy Metropolii, przedstawiciele gmin uczestniczących w projekcie oraz specjaliści weryfikujący techniczne elementy działania systemu.

Uruchomienie systemu Mevo 2.0

Po zakończeniu testów wewnętrznych, gdy ich przebieg będzie odbywał się bez zarzutów w 16 gminach Metropolii, we wrześniu rozpoczęte zostaną testy zewnętrzne. Wówczas możliwa będzie rejestracja 80 000 użytkowników. Podczas tego etapu mieszkańcom udostępnione zostanie 50% floty rowerowej. W trybie testowym użytkownik będzie mógł skorzystać z abonamentu miesięcznego po wniesieniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 1 gr. W tym czasie rowery bezpłatnie będzie można pozostawiać na istniejących stacjach Mevo. Pozostawienie roweru poza stacją wiązać się będzie z dodatkową opłatą w wysokości 10 zł. Gdy wszystkie elementy systemu będą funkcjonowały w sposób należyty, na ulice Metropolii wyruszy cała flota rowerów.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń