Czwartek, 01 czerwca 2023
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Rozpoczyna się budowa ulicy Jeziornej


Rozpoczyna się budowa ulicy Jeziornejf13.02.2023 r.

Rozpoczyna się budowa ulicy Jeziornej

W najbliższych dniach rozpocznie się budowa ulicy Jeziornej. Najpierw wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa, następnie zostaną zrealizowane roboty drogowe. Docelowo nawierzchnia zostanie wykonana z betonowej kostki, a po obu stronach znajdą się chodniki.

Realizacja robót drogowych i kanalizacyjnych będzie się wiązać z tymczasowymi zmianami organizacji ruchu. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz zwracanie uwagi na okresowe oznakowanie.

Wszystkie działania powinny się zakończyć najpóźniej w lipcu tego roku. Za utrudnienia z góry przepraszamy.

Inwestycję, na podstawie umów podpisanych z urzędem miasta, wykonają wspólnie trzy firmy deweloperskie: Inpro, Semeko oraz Orlex. Termin rozpoczęcia robót drogowych był uzależniony od zakończenia przez PEWIK Gdynia prac związanych z budową sieci wodno-kanalizacyjnej.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń