Poniedziałek, 15 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Rumia częścią metropolii


Rumia częścią metropolii23.12.2022 r.


Blisko 37 milionów złotych unijnych dotacji trafiło do Rumi w ramach współpracy z Obszarem Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS). Dzięki tym funduszom powstał węzeł przesiadkowy w Janowie, a kolejny jest w budowie. Miejskie budynki stały się bardziej estetyczne i przyjazne środowisku. Przemianę przeszło też osiedle Zagórze, a Klub Integracji Społecznej udziela kompleksowego wsparcia mieszkańcom. Współpraca metropolitalna przynosi jednak Rumi znacznie więcej korzyści.

W ramach OMGGS-u nasze miasto bierze udział w projekcie edukacyjnym „Klimat w szkołach metropolii”, który ma zwiększyć świadomość mieszkańców na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków. W ramach tego przedsięwzięcia przeszkoleni zostaną nauczyciele, uczniowie zyskają wiedzę na temat działań proklimatycznych, a przy Szkole Podstawowej nr 1 w Rumi powstanie gruntowy ogród deszczowy.

Wspólnie z przedstawicielami innych samorządów Rumia pracuje nad „Planem zrównoważonej mobilności” dla całej metropolii, który określi najważniejsze wyzwania transportowe w naszym regionie, a także wskaże kierunki rozwoju. Dokument pozwoli też ubiegać się o środki europejskie na usprawnienie transportu.

OMGGS, jako pierwsza metropolia w Polsce, wprowadza zakrojone na szeroką skalę rozwiązania systemowe dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Zostały one ujęte w dokumencie zatytułowanym „Standard Minimum na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i Otoczenia”. Według danych GUS-u, w co czwartej pomorskiej rodzinie żyje osoba z niepełnosprawnością. Analogiczny dokument powstał z myślą o imigrantach.

Wspólnie z innymi samorządami Rumia przymierza się do walki z chaosem reklamowym. Opracowane zostały „Metropolitalne Standardy Krajobrazowe”, które będą pomocne przy wdrażaniu uchwały krajobrazowej. Po konsultacjach z mieszkańcami i przedsiębiorcami wypracowane zostaną rozwiązania pozwalające uczynić przestrzeń miejską bardziej przyjazną dla oka.

Wraz z 15 pomorskimi gminami nasze miasto dąży do wznowienia działalności systemu roweru metropolitalnego Mevo. Zgodnie z podpisaną umową i deklaracją hiszpańskiego operatora w połowie 2023 roku system powinien zostać uruchomiony i przekazany do użytkowania mieszkańcom. Po Rumi jeździć będzie 79 rowerów, które będzie można zaparkować na 23 stacjach.

Samorządowcy z OMGGS-u od 6 lat zabiegają o uchwalenie ustawy metropolitalnej dla Pomorza. Jej przyjęcie pozwoliłoby zatrzymać w naszym regionie 5% podatku PIT mieszkańców. To ponad 200 milionów złotych, które mogłyby stanowić impuls rozwojowy dla naszych samorządów. Obecnie pieniądze te trafiają do budżetu państwa. Zdaniem lokalnych włodarzy dodatkowe środki pozwoliłby między innymi na zakup nowego taboru komunikacji publicznej czy stworzenie nowych połączeń i zwiększenie częstotliwości tych istniejących. Ustawa metropolitalna zapewniłaby także lepszą koordynację budowy priorytetowych dla metropolii dróg, zsynchronizowane planowanie przestrzenne oraz wspólną promocję atutów gospodarczych i turystycznych.

Patrząc w przyszłość, aktualnie skupiamy się na tworzeniu nowych celów rozwojowych naszej metropolii. Powstaje strategia rozwoju ponadlokalnego OMGGS-u oraz zintegrowanych inwestycji terytorialnych, która wskaże kluczowe cele i działania metropolii do 2030 roku. W ramach prac nad strategią będą również identyfikowane projekty mogące uzyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej w obszarze transportu, energetyki, klimatu, zdrowia oraz kwestii społecznych. To bardzo ważna sprawa i duża szansa dla regionu i naszego miasta – przyznaje burmistrz Michał Pasieczny, który pełni funkcję przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Środowiska w OMGGS-ie.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń