Piątek, 12 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Rumia korzysta z obecności deweloperów


Rumia korzysta z obecności deweloperów01.07.2019 r.


W mieście wciąż przybywa deweloperów, czyli podmiotów prywatnych inwestujących w budowę nieruchomości. Zdarza się, że mieszkańcy źle postrzegają ich obecność, obawiając się nadmiernej urbanizacji. Osoby te powinny zdawać sobie sprawę z tego, jak duże znaczenie dla Rumi mają tego typu przedsiębiorcy.

Głównym celem inwestycji deweloperskich jest stworzenie własnej oferty przestrzeni mieszkalnych. Nie oznacza to jednak, że z obecności inwestorów nie korzystają okoliczni mieszkańcy. Przedsiębiorcy realizujący własne inwestycje dodatkowo finansują i współfinansują m.in. budowę ulic, sieci wodno-kanalizacyjnej, parkingów, chodników, a nawet skrzyżowań.

Deweloperzy doceniają Rumię ze względu na dostępność terenów przeznaczonych pod zabudowę. Jako miasto robimy wszystko, aby było to spójne, stąd między innymi uchwalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który stawia inwestorom określone warunki – wyjaśnia Michał Pasieczny, burmistrz Rumi. – Nie chcemy, aby powstawały kolejne osiedla bez odpowiedniej infrastruktury – podkreśla.

Gmina, korzystając z zapisów ustawy o drogach publicznych, może zobowiązać przedsiębiorców do budowy lub przebudowy dróg publicznych. W praktyce wygląda to następująco: jeśli inwestycja jest realizowana przy drodze nieurządzonej lub wymagającej przebudowy, wówczas inwestor zostaje zobowiązany do realizacji takiej inwestycji, aby umożliwić dojazd do projektowanego osiedla. W zależności od wielkości przedsięwzięcia oraz potrzeb komunikacyjnych, negocjowany jest zakres oraz warunki inwestycji.

Zdarza się również, że deweloper dodatkowo zobowiązuje się zrealizować inne prace, podnoszące atrakcyjność osiedla. Może być to m.in. budowa placu zabaw czy też montaż kolektora służącego do odprowadzania wód deszczowych z całej dzielnicy. Natomiast mniejsi deweloperzy są nakłaniani przez samorząd do realizacji nasadzeń, układania płyt drogowych oraz wpłaty darowizn na remonty dróg.

Dzięki takiej formie współpracy, został wybudowany m.in. odcinek ulicy Kapitańskiej. Natomiast wśród inwestycji zakontraktowanych z deweloperami, oczekujących na realizację w niedalekiej przyszłości, wymienić można budowę i modernizację ulic: Jeziornej, Błoni Janowskich, Stoczniowców, Husarskiej, Orkiszowej, Jałowcowej, Sędzickiego, Helskiej oraz Morelowej.

Mocno negocjujemy warunki współpracy z deweloperami. Ci przedsiębiorcy rozumieją, że realizowane przez nich inwestycje mogą się przysłużyć wszystkim mieszkańcom, całemu miastu – podkreśla Michał Pasieczny, burmistrz Rumi. – Cieszę się z obecności tych inwestorów, bo dzięki temu wiele milionów złotych jest inwestowanych w miasto, bez udziału gminnych pieniędzy. Warto o tym mówić, bo nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę – podsumowuje.

 

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń