Wtorek, 27 Lipiec 2021
powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast
Fundusze krajowe Fundusze UE BIP Rumia

Rumia Liderem Edukacji!


Rumia Liderem Edukacji!f11.12.2017 r.

Rumia Liderem Edukacji!

9 grudnia 2017 roku w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się Wielka Gala Finałowa Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw „Samorządowy Lider Edukacji”. Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z całej Polski już po raz siódmy odebrali certyfikaty akredytacyjne przyznane przez zespół ekspertów reprezentujących środowiska naukowe i czołowe polskie uniwersytety. Eksperci oceniali jakość i efektywność lokalnej polityki edukacyjnej. Certyfikatem wyróżniono te gminy i powiaty, które swoje zadania oświatowe realizują nowocześnie, innowacyjnie, z najwyższą troską o jakość kształcenia.

Miasto Rumia uzyskała Certyfikaty „Samorządowy Lider Edukacji” przyznawany gminom szczególnie aktywnym w dziedzinie rozwoju oświaty i wspieraniu środowisk oświatowych. Komisja Ekspertów, złożona z naukowców reprezentujących wybrane polskie uczelnie (m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Śląski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), która dokonała oceny działań samorządów w sferze zarządzania oświatą, w uzasadnieniu podkreśla, że miasto Rumia w sposób szczególny dba o rozwój szkolnictwa, wyróżnia się pod względem inwestycji w oświatę i jej infrastrukturę, wspiera innowacje edukacyjne oraz propaguje "dobre praktyki" w dziedzinie nauki, edukacji i zarządzania oświatą i kulturą. 

Warto również podkreślić, że miasto Rumia otrzymała również wyróżnienie specjalne: Nagrodę nadzwyczajną „Primus” – dla gminy, która w tym roku uzyskała najwyższą liczbę punktów rankingowych! Nagrody w imieniu Burmistrza Miasta odebrali Zastępca Burmistrza Piotr Wittbrodt oraz Pełnomocnik ds. Oświaty Bogdan Tokłowicz.

Nagroda została przyznana w szczególności za:

  • Wzorowe przeprowadzenie reformy oświaty: dzieci uczą się w możliwie najlepszych warunkach, a żaden nauczyciel nie stracił pracy
  • Adaptację pomieszczeń w budynkach po gimnazjach na potrzeby uczniów klas młodszych i szkół podstawowych przy wyłącznym wykorzystaniu własnych środków finansowych
  • Sfinansowanie przez Gminę szkoleń dla nauczycieli
  • Organizację nauki pływania dla uczniów klas I-III
  • Przygotowanie w 2016 r. i realizację w 2017 r. i 2018 r. dwóch projektów edukacyjnych na łączną kwotę prawie 5 000 000,00 złotych
  • Tworzenie szeregu nowych miejsc aktywnego spędzania czasu wolnego
  • Prowadzenie opieki przedszkolnej w szkołach podstawowych ponad podstawę programową
  • Prowadzenie klas integracyjnych i zatrudnianie specjalistów

 


Ściągnij galerię
Kalendarz wydarzeń