Piątek, 14 Sierpień 2020

Rumia Liderem Innowacji


12.03.2018 r.


Rumia została uhonorowana przez Fundację Promocji Gmin Polskich dyplomem oraz statuetką Lidera Innowacji za wdrożenie rozwiązań opartych na nowoczesnych technologiach. Nagrodę za osiągnięcia w tej dziedzinie odebrał z rąk organizatorów zastępca burmistrza Rumi Piotr Wittbrodt.

Oficjalna uroczystość wręczenia nagród odbyła się 12 marca 2018 roku w siedzibie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, podczas Regionalnej Konferencji Samorządowej „E-gmina Bezpieczny Rozwój”.

Głównym celem spotkania było zaprezentowanie prawnych i finansowych uwarunkowań oraz technologii informatycznych w sieciach łączności elektronicznej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i możliwości jednostek samorządowych. W konferencji uczestniczyli czołowi polscy eksperci, między innymi specjaliści z Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej.

Jak podkreślają organizatorzy wydarzenia, rozwój bezpiecznej infrastruktury cyfrowej to jedno z najistotniejszych wyzwań, przed którym stoi polska administracja samorządowa. Wśród gmin, które podjęły już działania w tym zakresie, znalazła się Rumia. Praktyczne osiągnięcia miasta w rozwijaniu nowoczesnych technologii zostały dostrzeżone i nagrodzone przez Fundację Promocji Gmin Polskich.

Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem marszałka województwa pomorskiego Mieczysława Struka.

Kalendarz wydarzeń