Wtorek, 25 czerwca 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Rumia oddaje głos śmieciom


Rumia oddaje głos śmieciom02.03.2023 r.


Rumia (woj. pomorskie) jest prawdopodobnie pierwszym polskim miastem, w którym śmieci przemówiły. W ramach realizowanej przez urząd miasta kreatywnej kampanii edukacyjnej odpady opowiadają o swoich marzeniach związanych z prawidłową segregacją. Samorząd chce w ten sposób przekonać mieszkańców do porzucenia szkodliwych dla środowiska naturalnego przyzwyczajeń, takich jak wrzucanie pozostałości z różnych frakcji do jednego worka czy kosza.

Celem kreatywnej kampanii edukacyjnej jest zwrócenie uwagi odbiorców na konieczność segregacji odpadów i zmiany nieekologicznych zachowań.  Podczas pierwszego etapu przedsięwzięcia na rumskich przystankach autobusowych i w szkołach pojawiły się plakaty przedstawiające zatroskane śmieci. Równocześnie w lokalnych stacjach radiowych rozpoczęła się emisja spotu odsyłającego do miejskiej strony internetowej (eko.rumia.eu) poświęconej ekologii, w tym prawidłowej segregacji odpadów. W najbliższych tygodniach Urząd Miasta Rumi planuje zorganizowanie wydarzeń tematycznych oraz opublikowanie materiałów filmowych, których bohaterami są lokalni społecznicy. Wszystko po to, by śmieci trafiały do odpowiednich pojemników, a poziom recyklingu odpadów komunalnych ulegał stopniowemu zwiększeniu.

Szkodliwe dla środowiska naturalnego przyzwyczajenia wpływają również na portfele obywateli i gminne budżety. Tylko w 2020 roku ponad 800 polskim gminom nie udało się osiągnąć wymaganego poziomu recyklingu, co skutkowało nałożeniem kar finansowych o łącznej wartości przekraczającej kilkanaście milionów złotych. Obecnie między innymi Rumi grożą konsekwencje za nieosiągnięcie wskaźników recyklingu odpadów komunalnych, dlatego samorządowcy podejmują szereg działań, by temu zapobiec.

Rumia jest pierwszym miastem na Pomorzu, które zostało objęte Systemem Indywidualnej Segregacji Odpadów (SISO). W ramach pilotażowej inwestycji na terenie gminy zainstalowanych zostało sześć tzw. gniazd z inteligentnymi pojemnikami, do których dostęp ma ponad 1700 mieszkańców współtworzących 735 gospodarstw domowych. System zaczął funkcjonować 16 grudnia.

Kampania realizowana we współpracy z Agencją Bartosz Dembiński PR•Komunikacja.

Pobierz spot radiowy.Ściągnij galerię
Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń