Piątek, 19 kwietnia 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Rumia ponownie szuka plastycznych talentów


Rumia ponownie szuka plastycznych talentów11.01.2024 r.

Praca komisji konkursowej podczas zeszłorocznego konkursu

Trwa siódma edycja miejskiego projektu edukacyjnego „Rumia oczami dzieci”. Pierwszym etapem, jak co roku, jest indywidualny konkurs plastyczny, w którym mogą uczestniczyć mieszkańcy w wieku do 13 lat. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe.

W tym roku indywidualny konkurs plastyczny został podzielony na trzy kategorie, w każdej mogą uczestniczyć dzieci uczęszczające do rumskich placówek oświatowych lub mieszkające w Rumi:

Prace konkursowe należy dostarczyć do Urzędu Miasta Rumi najpóźniej 31 stycznia.

Zwycięzców poznamy w czerwcu tego roku.


Projekt „Rumia oczami dzieci” został zapoczątkowany w 2017 roku z inicjatywy burmistrza Michała Pasiecznego. Przedsięwzięcie skierowane jest do wszystkich przedszkoli oraz szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta, a tak naprawdę do najmłodszych mieszkańców, którzy uczęszczają do tych placówek.

Od początku celem projektu jest budowanie poczucia lokalnej tożsamości, propagowanie wiedzy o mieście i samorządzie gminnym, a także zaangażowanie dzieci oraz młodzieży w życie społeczne małej ojczyzny. Osiągnięcie tych zamierzeń jest możliwe dzięki aktywności miejscowych placówek oświatowych oraz ich wychowanków.

„Rumia oczami dzieci” na dobre zagościła w świadomości mieszkańców, o czym może świadczyć zainteresowanie projektem. Co roku uczestniczy w nim kilkadziesiąt szkół i przedszkoli, publicznych oraz prywatnych.

Podczas realizowanych w ramach projektu zajęć grupowych setki dzieci poznają miejskie symbole, historię Rumi, podstawowe zasady ekologii czy też sposób funkcjonowania samorządu. Z kolei indywidualni uczestnicy przysyłają swoje prace na dwa konkursy – plastyczny i literacki. Wytwory dziecięcej wyobraźni można podziwiać w miejskich wydaniach.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń