Środa, 12 czerwca 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Rumia wchodzi w kolejny etap rewitalizacji Zagórza


Rumia wchodzi w kolejny etap rewitalizacji Zagórza 15.01.2020 r.


Niespełna 11,6 mln zł – taki będzie koszt wykonania kompleksowego zagospodarowania oraz rozbudowy infrastruktury komunalnej na terenie osiedla Zagórze. Przetarg został rozstrzygnięty pod koniec stycznia, wykonawcą jest firma budowlano-drogowa MTM SA.

Ogromne pieniądze, ogromne zmiany

Prace mają ruszyć po podpisaniu umowy i będą polegać m.in. na budowie nowoczesnych boisk, placów zabaw, nowych ścieżek rowerowych, chodników, miejsc integracji oraz wiat przystankowych. Efekt końcowy będzie widoczny najpóźniej we wrześniu 2021 roku.

Projekt zakłada także kompleksowe zagospodarowanie Góry Markowca, w tym stworzenie ścianki wspinaczkowej z wieżą widokową, ścieżek historyczno-edukacyjnych, mini trawersu, trasy kolarstwa górskiego, górki saneczkowej oraz schodów terenowych. Przetarg na to zadanie wkrótce zostanie ogłoszony. Wszelkie prace powinny się zakończyć do 2022 roku.

Do tej pory w ramach rewitalizacji Zagórza udało się wyremontować 10 budynków wielorodzinnych oraz zbudować kładkę pieszo-rowerową nad Zagórską Strugą. Ponadto trwa budowa docelowej siedziby Klubu Integracji Społecznej przy ul. Sabata, wraz z zagospodarowaniem okolicznego terenu.

Efekty działań związanych z rewitalizacją są już po części widoczne, ponieważ zlokalizowane na Zagórzu budynki wielorodzinne przeszły prawdziwą metamorfozę. Jednak największe zmiany dopiero przed nami – podkreśla Piotr Wittbrodt, wiceburmistrz Rumi. – W parze z pracami budowlanymi idą działania społeczne, dlatego mamy nadzieję, że życie mieszkańców realnie zmienia się na lepsze – dodaje.

Szansa na lepsze życie

Społeczny aspekt projektu realizowany jest od stycznia 2018 roku i ma się zakończyć w październiku 2022 roku. Głównym celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa dzielnicy Zagórze borykającej się między innymi ze sporym bezrobociem. W tym celu utworzony został Klub Integracji Społecznej Zagórze (KIS) oraz Centrum Usług Społecznych Zagórze (CUS). Oba podmioty działają przy ul. Młyńskiej 8.

Osoby objęte wsparciem KIS-u korzystają m.in. z usług psychologa, prawnika i doradcy zawodowego. Do tej pory ścieżkę reintegracji społeczno-zawodowej przeszło kilkadziesiąt osób, z czego 14 znalazło pracę, kolejnych 14 aktywnie jej poszukuje, a 8 odbywa staż zawodowy. Ponadto w ramach Klubu funkcjonuje świetlica zapewniająca opiekę dzieciom w wieku od 3 do 10 lat.

Z kolei CUS oferuje mieszkańcom Zagórza wsparcie psychologa, pedagoga, prawnika, mediatora, ratownika medycznego i asystenta rodziny. Dodatkowo w godzinach popołudniowych funkcjonuje prowadzony przez harcerzy klub młodzieżowy, gdzie dzieci otrzymują pomoc w odrabianiu lekcji i wspólnie spędzają czas. Do tej pory z tej formy wsparcia skorzystało ponad 20 rodzin, co stanowi połowę docelowej liczby odbiorców.


Projekt pn. „Rewitalizacja Zagórza w Rumi” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, Poddziałanie 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT – współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt pn. „Klub integracji społecznej – Zagórze” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 6.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa – mechanizm ZIT – współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt pn. „Centrum Usług Społecznych – Zagórze” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2 Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.1 Rozwój Usług Społecznych – mechanizm ZIT – współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do tej pory na realizację projektu udało się pozyskać ponad 13 milionów złotych.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń