Wtorek, 21 Wrzesień 2021
powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast
Fundusze krajowe Fundusze UE BIP Rumia

Rumia wyróżniona za organizację zbiórek krwi


Rumia wyróżniona za organizację zbiórek krwif28.11.2018 r.

Rumia wyróżniona za organizację zbiórek krwi

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku świętowało 70-lecie istnienia. Z tej okazji w miniony wtorek (27 listopada) na deskach Teatru Wybrzeże odbyła się jubileuszowa gala. Była to nie tylko okazja do podsumowań, ale również nagrodzenia najlepszych organizatorów akcji poboru krwi.

Na gości czekała prezentacja multimedialna przedstawiająca historię RCKiK w Gdańsku, występy artystyczne, a także nagrody dla osób i organizacji zaangażowanych w honorowe zbiórki krwi. Wśród 10 wojewódzkich laureatów, którzy w tym roku zebrali największą ilość krwi, Rumia znalazła się na 4. miejscu. Nagrodę odebrał przewodniczący rady miejskiej Ariel Sinicki.

To wyróżnienie to zasługa wszystkich osób, które w tym roku uczestniczyły w naszych zbiórkach krwi – podkreśla Ariel Sinicki, przewodniczący Rady Miejskiej Rumi.Liczba honorowych dawców rośnie w Rumi z roku na rok, co świadczy o tym, że mieszkańcy mają dobre serca, są otwarci i empatyczni. Wierzę, że w przyszłym roku uda nam się zebrać jeszcze więcej krwi, która uratuje życie wielu ludziom dodaje.

Ostatnia akcja honorowego krwiodawstwa w Rumi odbywała się na początku września tego roku. Wydarzenie przyciągnęło 130 osób, z czego 101 przeszło badania i oddało krew. Udało się zebrać wówczas niespełna 45,5 litra życiodajnego płynu. Zbiórka związana była z setną rocznicą obchodów niepodległości Polski, dlatego towarzyszyło jej hasło: „Bądź patriotą w czasie pokoju, oddaj krew”. Łącznie, podczas trzech tegorocznych miejskich akcji, udało się zebrać ponad 145 litrów krwi.

Natomiast, dzięki dwóm zeszłorocznym zbiórkom Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku otrzymało od mieszkańców Rumi ponad 70 litrów życiodajnego płynu. Wynik ten uplasował miasto na 6. miejscu spośród 50 pomorskich organizatorów honorowych zbiórek. Zwycięzca zeszłorocznego rankingu przeprowadził 29 takich akcji, pozyskując łącznie 261 litrów krwi. Kolejna zbiórka krwi odbędzie się 13 stycznia podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Rumi.


Historia Służby Krwi na terenie województwa gdańskiego datuje się od maja 1948, kiedy Polski Czerwony Krzyż, działający z ramienia MZiOS, powołał Stację Przetaczania i Konserwacji Krwi przy Szpitalu PCK w Gdańsku przy ul. Śluza nr 9. W roku 1949 rozpoczęto, a w 1952 ukończono budowę obecnej siedziby przy Hoene Wrońskiego 4. Wkrótce nazwę ze Stacji Przetaczania i Konserwacji Krwi zmieniono na Wojewódzką Stację Krwiodawstwa w Gdańsku. W 1951 roku PCK przekazał stacje krwiodawstwa Społecznej Służbie Zdrowia. Na przełomie lat 50. i 60. rozpoczęto organizację na bazie szpitali terenowych, punktów krwiodawstwa, będących na prawach oddziałów, podlegających merytorycznie Stacji Wojewódzkiej. Rok 1958 był oficjalnym początkiem honorowego krwiodawstwa w Polsce, które organizuje odtąd – jako jedno z podstawowych zadań statutowych PCK. Istotny przełom w krwiolecznictwie nastąpił, gdy z krwi konserwowanej wykonano osocze liofilizowane – najpierw uniwersalne, potem grupowe, o długim terminie ważności (3 lata) i łatwe do przechowywania.

Z końcem lat 60. wprowadzono zestawy jednorazowe do pobierania krwi i preparatyki oraz do przetaczania krwi i osocza. W związku ze stałym wzrostem ilości pobieranej krwi, poczynając od lat 70., problemem szczególnej uwagi stało się bezpieczeństwo biorcy.

W 1990 roku wprowadzono obowiązek stosowania pojemników plastikowych do pobierania krwi. Umożliwiało to pobieranie i preparatykę w systemie zamkniętym, a w konsekwencji likwidację problemu zakażeń bakteryjnych krwi. Oznaczało to również możliwość realizacji podstawowej zasady współczesnego krwiodawstwa – tzn. bezpiecznego uzyskiwania z jednego pobrania krwi 3 jej składników – krwinek, płytek krwi i osocza.

W latach 90. odrestaurowano budynek Stacji, natomiast wszystkie punkty krwiodawstwa, posiadające warunki lokalowe, Stacja wyposażyła w nowoczesny sprzęt do preparatyki. W 1996 roku rozpoczęto komputeryzację Stacji programem Bank Krwi. W 2001 rok wprowadzono oficjalny znak graficzny Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku. We wrześniu 2001 roku powołana została Pracownia Biologii Molekularnej. W 2003 roku zakupiono pierwszy ambulans do poboru krwi.

W 2017 roku osiągnięto pułap 60 tys. pobranych jednostek krwi, zorganizowano ponad 500 ekip wyjazdowych i rozpoczęto rozbudowę budynku RCKiK Gdańsk.


Ściągnij galerię
Kalendarz wydarzeń