Środa, 12 czerwca 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Rumia zacieśnia współpracę ze Stowarzyszeniem „Pomorskie w Unii Europejskiej”


Rumia zacieśnia współpracę ze Stowarzyszeniem „Pomorskie w Unii Europejskiej”05.04.2023 r.

Parlament Europejski w Brukseli

Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” (SPUE) powstało w 2004 roku. Jest to regionalne partnerstwo na rzecz wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju województwa pomorskiego. Celem SPUE jest reprezentowanie, promowanie i wspieranie interesów swoich członków w kraju i za granicą, szczególnie na terenie Unii Europejskiej. Stowarzyszenie rozpowszechnia wśród członków informacje na temat: konferencji, seminariów i konsultacji dotyczących unijnej polityki czy też możliwości zdobycia dofinansowań. Ponadto SPUE organizuje wizyty studyjne, webinary informacyjne z udziałem ekspertów, debaty, konferencje, a także wspiera w poszukiwaniu partnerów, prowadzi działania edukacyjne oraz pracuje nad budowaniem świadomości społecznej w zakresie zielonej i cyfrowej transformacji. Stowarzyszenie realizuje swoje zadania poprzez biuro regionalne w Brukseli i biuro miejscowe w Gdańsku. SPUE zrzesza 27 członków zwyczajnych – samorząd województwa pomorskiego, miasta, powiaty i gminy – oraz 19 członków wspierających: uczelnie, instytucje otoczenia biznesu, organizacje pracodawców, instytucje kultury i organizacje pozarządowe. Rumia jest członkiem SPUE od 2019 roku. W 2022 roku wiceburmistrz miasta Piotr Wittbrodt został członkiem zarządu stowarzyszenia.

Rumia od samego początku członkostwa jest niezwykle aktywna i sama inicjuje różne działania. Na zaproszenie Rumi nasze stowarzyszenie zaangażowane było we współorganizację konkursu wiedzy o Unii Europejskiej dla dzieci i młodzieży, a niedawno wspólnie zorganizowaliśmy debatę europejską z udziałem młodzieży, europosłanki dr Magdaleny Adamowicz i burmistrza Michała Pasiecznego. Dzięki naszej współpracy uczniowie rumskich szkół uczestniczą w konkursach i lekcjach o wartościach unijnych i debatach. Przedstawiciele miasta biorą udział w webinariach z udziałem ekspertów unijnych i dzielą się dobrymi praktykami na podstawie działań zrealizowanych w Rumi, między innymi w zakresie edukacji ekologicznej. Rumscy samorządowcy i urzędnicy uczestniczą w wizytach studyjnych w Brukseli na temat polityk europejskich dla Pomorza oraz w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast w Brukseli. Piotr Wittbrodt, zastępca burmistrza Rumi, jest wiceprzewodniczącym zarządu SPUE – wymienia Małgorzata Matkowska, przedstawicielka Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej”. – W 2023 roku wraz ze spółką Rumia Invest Park i Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego zorganizujemy wydarzenie podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii, będziemy promować na poziomie unijnym ważną inicjatywę regionalną, czyli Pomorskie Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Odnawialnej z siedzibą w Rumi – zapowiada.

Samorządowcy z regionu, którzy brali udział w wizycie studyjnej w Brukseli


Redakcja Rumskich Nowin: Kiedy, jak i dlaczego zrodził się pomysł, by Rumia przystąpiła do Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej”?

Piotr Wittbrodt, wiceburmistrz Rumi: Pomysł zrodził się w mojej głowie, kiedy byłem jeszcze radnym sejmiku wojewódzkiego. Uczestniczyłem wówczas w wizycie studyjnej w Brukseli. Wizyta została w całości przygotowana przez biuro Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej” (SPUE), które mieści się właśnie w tym mieście. Podczas wizyty odwiedzaliśmy tamtejsze szpitale i jednostki ochrony zdrowia, by zobaczyć, doświadczyć i zorientować się, jak to funkcjonuje na terenie Belgii, a następnie przenieść dobre wzorce na Pomorze. W tym procesie niesamowicie wspomogły nas osoby pracujące w biurze SPUE, które mają niemal stały kontakt z pracownikami Parlamentu Europejskiego, przedstawicielami różnych komisji oraz kadrą innych biur, reprezentujących przeróżne narodowości. Jako Rumia też chcieliśmy korzystać z praktycznych rozwiązań stosowanych w innych państwach. Pandemia przez dwa lata utrudniała osobiste wizyty, ale pozostawaliśmy w kontakcie internetowym. Nawet wtedy, dzięki wsparciu biura SPUE w Brukseli, nawiązywaliśmy międzynarodową współpracę projektową, pozyskiwaliśmy dofinansowania, organizowaliśmy różnego rodzaju konkursy unijne dla młodzieży, gdzie walka toczyła się o wartościowe nagrody. W ostatnich tygodniach udało nam się zorganizować wyjazd do Brukseli, podczas którego przede wszystkim zostaliśmy szczegółowo zapoznani z możliwościami pozyskania funduszy unijnych na najbliższe lata, wymieniliśmy też doświadczenia samorządowe i poznaliśmy wyzwania, jakie stoją przed nami, jako miastem, w kontekście rozwoju Unii Europejskiej.

Co dalej? Jakie plany wobec stowarzyszenia ma Rumia?

Przede wszystkim nadal zamierzamy korzystać z kontaktów międzynarodowych, których nawiązanie i podtrzymanie umożliwiają nam pracownicy biura SPUE. Jesteśmy też otwarci na inne pomysły mogące nam pomóc w organizacji wymian uczniowskich, wyjazdów dla seniorów czy też mieszkańców czynnych zawodowo, którzy mogliby w ten sposób poszerzyć swoje kompetencje. Możliwości są naprawdę ogromne. Właśnie przy pomocy stowarzyszenia nawiązaliśmy współpracę z zagranicznymi przedsiębiorcami w kwestii całej machiny offshorowej, związanej z utworzeniem elektrowni wiatrowych na morzu, a dzięki temu zbliżamy się do stworzenia w Rumi Pomorskiego Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Odnawialnej. Bardzo aktywnie działa w tej sprawie pani Agnieszka Rodak, prezes miejskiej spółki Rumia Invest Park. Myślę, że w ciągu kilku lat zobaczymy namacalne efekty tego projektu.

Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 roku. Jak Rumia korzysta z tego członkostwa?

Chyba nikogo nie trzeba przekonać, że wymierne są przede wszystkim korzyści finansowe. Od 2015 roku zdobyliśmy kilkadziesiąt milionów złotych, które zostały przeznaczone między innymi na budowę węzłów integracyjnych, rewitalizację Zagórza i Góry Markowca, termomodernizacje budynków publicznych, stworzenie tzw. zielonych wysp, wymianę oświetlenia ulicznego, realizację projektów edukacyjnych dla dzieci. Bez funduszy unijnych to wszystko by się po prostu nie wydarzyło.

A co dla pana, prywatnie i zawodowo, oznacza bycie obywatelem Unii Europejskiej?

Dla mnie Unia Europejska to przede wszystkim możliwość wyjazdów zagranicznych: do pracy, na praktyki, na staże, na wymiany, na wakacje. Dziś nie tylko dużo łatwiej nam poruszać się po Europie, prostsza jest też wymiana handlowa. Unia to też zmiany społeczne, liczne rewitalizacje. Natomiast wojna za naszą wschodnią granicą pokazała, że zjednoczona Europa to też bezpieczeństwo. Nie możemy być bezpośrednio zaangażowani w wojnę na Ukrainie, dlatego rosyjski agresor jest ograniczany przez zmasowane restrykcje, przez presję ekonomiczną, a to przekłada się na sytuację na froncie. Unia daje nam niesamowitą broń, jaką jest solidarność.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń